Bank

Svenska banker halkar efter

Svenska storbanker är på digital efterkälke, enligt nya Deloitte-rapporten "Digital Maturity Study". Nio svenska finansbolag har deltagit i undersökningen, bland annat Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

Uppdaterad 2018-05-31
Publicerad 2018-05-31

Rapporten visar att Sverige hamnar på blygsamma plats 16 av 38 i rankningen över digital mogna länder i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA)

När det kommer till användningen av internetbank-lösningar hamnar dock Sverige på en delad femteplats med Holland. Störst är användningen i Island, följt av våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland.

Enligt undersökningen skulle Sverige må bra av mer bankkonkurrens. Landets banker hamnar även i mittenskiktet på konkurrensskalan.

Marknadspress borgar för innovation och digital mognad, enligt rapporten, som dock spår att EU:s nya betaltjänstdirektiv PSD2, som infördes 1 maj i Sverige, ökar trycket på den tradtionella finanssektorn ytterligare.

PSD2 anses gynna fintechbolag som kan bygga tjänster på bankkunders konto- och transaktionsdata. Detta var information som bankerna till och med den sista april i år fick hemlighålla. 

Rapporten identifierar också fyra grupper: "digital champions", vilka är de som kommit längst i sin digitala mognad, följt av "digital smart followes", "digital adpoters" och "digital latecomers".

Sverige klassificeras som en "digital adopter". Även Danmark hamnar i denna kateogri, medan Finland och Norge anses ha högre digital mognad och rankas som "digital smart followes.
Island ses dock som en "digital latecomer".

I topp på listan över digital mognad hittar vi länder som Polen, Schweiz, Ryssland, Turkiet och Spanien. De har enligt rapporten betydligt bättre utbud av finansiella tjänster och produkter.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in