Annons

Annons

sveahovratt_534.jpg

Svea hovrätt fäller finanschef för insiderbrott. Foto: Svea Hovrätt
Svea hovrätt. Foto: Svea Hovrätt

Svea hovrätt avslår kvarstadskrav mot Ernstbergers bolag

Pensionsmyndigheten går på ytterligare ett bakslag i Svea hovrätt. Domstolen avslår kvarstadsyrkandet mot Alexander Ernstbergers bolag.

I mitten av januari lämnade Pensionsmyndigheten in ett enskilt skadeståndsanspråk mot de tilltalade i Allra-härvan samt deras bolag om drygt 23,3 miljoner dollar, motsvarande cirka 210 miljoner kronor. Samtidigt yrkade myndigheten att en kvarstad om samma belopp på bland annat Alexander Ernstbergers bolag S2 Invest AB. Tingsrätten avslog yrkandet vilket fick Pensionsmyndigheten att överklaga till högre instans.

Nu har Svea hovrätt gett sitt besked: Överklagandet avslås. De skäl som Pensionsmyndigheten har uppgett i hovrätten leder inte till någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort.

I överklagan hänvisar Pensionsmyndigheten till att Stockholms tingsrätt avvisade kvarstadsyrkandet. Tingsrätten rekommenderar istället en interimistisk kvarstad på 50 765 000 kronor, en fjärdedel av det yrkade beloppet. 

Annons

Annons

Pensionsmyndigheten har nu fram till och med den 8 mars att överklaga Svea hovrätts beslut.

Åklagaren har tidigare hävt penningbeslaget avseende S2 Invest AB. Åklagarens kvarstadsbeslut om 55 765 000 kronor från den 14 juni står dock kvar. Bland beslagen finns exempelvis en Porsche 911 Turbo, till ett beräknat värde om 400 000 kronor samt spärrade konton på Ålandsbanken som innehåller drygt 25 miljoner kronor.

En kallelse har skickats ut i brottmålet till de åtalade samt deras ombud om ett förberedelsesammanträde som äger rum den 20 mars.

Åklagare Markus Hellsten har samtidigt begärt om förlängd åtalstid gällande Mattias Bengtsson och Ewran Mersin samt bolagen Firstmile Asset Holding och ECME Holding, misstänkta för grovt penninghäleri samt trolöshet mot huvudman.

Vid sidan om brottmålet pågår även ett tvistemål mellan Pensionsmyndigheten och Allra Asset Management där myndigheten kräver yrkar att fondbolaget ska betala 21 miljoner dollar jämte ränta samt rättegångskostnader.

Det säger Pensionsmyndigheten:

Pensionsmyndigheten anser att de åtalade i brottmålet samt deras bolaget har orsakat pensionsspararna en skada om drygt 23,3 miljoner dollar.

”Skadan utgör det överpris - utifrån det pris som hade gällt om fondandelsägarnas intresse hade iakttagits – investeringsfonderna har betalat för värdepapper efter investeringsbeslut", skriver Pensionsmyndigheten och menar att man borde ha betalat ett arvode om högst 500 000 kronor för upphandlingstjänsten avseende värdepappren.

Oak Capitals arvode var 23, 6 miljoner dollar, istället för 69 702 dollar, menar Pensionsmyndigheten.

När skadan ägde rum ägde pensionsspararna inom premiepensionssystemet 99 procent av fondandelarna i investeringsfonderna, vilket betyder att besluten om investeringarna innebar en skada om 23,3 miljoner dollar, enligt myndigheten.

Vidare skriver Pensionsmyndigheten att om de svarande inte ska anses vara skyldiga för överspriset ska de dock betala skadestånd för det belopp som den aktuella parten erhållit.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons