Veckans panel består av Nordea Fonders fondförvaltare Filippa Gerstädt, Helena Nordman-Knutson, ansvarig för Capital Markets på Hallvarsson & Halvarsson, SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundvall och Anna Strömberg, förvaltare och hållbarhetsansvarig på Catella. Foto: Nordea Fonder, Hallvarsson & Halvarsson, SEB, Catella
Panel

”Svårt att se något negativt med kortare börstider”

En mer effektiv och fokuserad arbetssituation där det kommer finnas mer tid till analyser av bolagen på börsen kan bli resultatet av kortare handelstider på börsen. Det menar veckans fredagspanel.

Uppdaterad 2019-11-29
Publicerad 2019-11-29

Den europeiska investerarföreningen AFME och brittiska investerarföreningen IA önskar se drastiskt förkortade öppettider på börsen, som i Europa är i särklass längst i en internationell jämförelse. Förslaget är en europeisk öppning klockan 10 svensk tid och stängning klockan 17.00. Kortare dagar skulle ge mer aktiv handel och samtidigt öppna för fler kvinnor, menar investerarföreningarna. I veckans fredagspanel får vi veta vad branschen tycker om förslaget.

Det kan vara svårt för finansbranschen att attrahera arbetskraft om arbetsdagen är alltför lång.

Filippa Gerstädt, Portfolio Manager Swedish Equities, Nordea:

Vad är positivt med förslaget?
– Aktiviteten skulle koncentreras under en kortare tid vilket innebär ökad effektivitet då det skulle bli lättare för aktörer att mötas. Särskilt är morgonen en period av ”mellanhandel” då volymerna är låga och genom att senarelägga öppningen skulle man komprimera denna handel. Stängningsauktionen idag är mycket viktig och vi ser inte att det skulle påverka nämnvärt om denna sätts 30 minuter tidigare. 

– Marknadens aktörer skulle ha större möjlighet att analysera bolagsrapporter och nyheter som kommer under morgonen innan öppning. Det minskar den initiala volatiliteten som uppstår när en nyhet publiceras då börsen är öppen och marknaden försöker tolka nyhetsvärdet.

Vad är negativt med förslaget?
– Det skulle vara svårare för aktörer med andra tidszoner att agera, till exempel för investerarare baserade i Asien eller USA, vilket innebär att det på marginalen skulle bli negativt för dem.

– Även för småsparare skulle en förkortad tid för handel kunna vara negativ då deras möjlighet att handla utanför sin arbetstid försvåras.

Skulle omsättningen öka eller minska tror du?
– Jag ser inte att den skulle förändras. Jämför vi med exempelvis Norge som under 2008 först förlängde öppettiderna och sedan 2012 förkortade igen såg vi ingen materiell påverkan på den samlade likviditeten under en dag. 

– Återigen, eftersom stängningsauktionen idag är så viktig då den representerar 20-30 procent av en dagsomsättning, en orsak av att vi får alltmer passivt förvaltade produkter och ETF:er, så kommer vi rimligtvis inte att se en omfattande förändring av spelplanen om stängningstiden flyttas med 30 minuter. 

Ett argument till förslaget är att de långa arbetsdagarna sliter på investerarnas mentala hälsa samt att kortare arbetsdagar kan locka fler kvinnor till branschen. Vad säger du om detta?
– Förslaget skulle rimligtvis innebära ökat utrymme för att fokusera på långsiktigt värdeskapande och minska tiden som läggs på kortsiktigt brus i och med att marknadens aktörer skulle få mer tid till att analysera och dra slutsatser kring magnituden av nyhetsflödet. För de personer som har en kombinerad PM/tradingroll så skulle en kortare öppettid också innebära mer tid till att faktiskt fokusera på portföljen och generera avkastning, och mindre tid till att finna köpare/säljare.

– Framöver kommer tradingen att behöva konkurrera om arbetskraft med Google, Klarna och andra ”yngre bolag” och då kan det vara svårt för finansbranschen att attrahera arbetskraft om arbetsdagen är alltför lång, och inte minst icke flexibel. Skulle traders kunna allokera sin arbetstid under handelstimmar under högre effektivitet skulle också mer tid kunna ägnas till att utveckla projekt och driva verksamheten framåt.

Hur skulle din arbetssituation konkret förändras?
– Som förvaltare ser jag inte att den materiellt skulle förändras då arbetsbördan rimligtvis kommer att vara densamma. Däremot skulle tiden som ägnas åt det som faktiskt fundamentalt spelar roll öka, vilket borde vara positivt för möjligheten att skapa avkastning. 

– För en trader borde det vara påtagligt positivt då de ständigt behöver befinna sig vid desken under tiden då börsen är öppen. Förslaget skulle innebära möjlighet att mer effektivt förbereda inför öppning och driva projektutveckling.

Jag tror inte att arbetstiderna är orsaken till få kvinnor i finansmarknaden.


Helena Nordman-Knutson, ansvarig för Capital Markets på Hallvarsson & Halvarsson:

Vad är positivt med förslaget?
– 
Kortare öppettider skulle ge mer tid till analys av det stora informationsflödet som förekommer och kan kanske även möjliggöra bättre beslut. Mycket av det jobb som görs i finansbranschen är trots allt inte knutet till börsens öppettider.  

Vad är negativt med förslaget?
– 
I princip låter det vettigt med kortare öppettider, men argumenten är konstiga. Jag tror knappast att öppettiderna har en väsentlig inverkan på antalet kvinnor i branschen. Finns det konkreta bevis på att det finns mer kvinnor på Wall Street som har kortare öppettider? 

Skulle omsättningen öka eller minska tror du?
– 
Det skulle antagligen resultera i en effektivare handel och ge en ökad koncentration och högre likviditet eftersom öppettiden skulle förkortas med 90 minuter. Det som är bra med nuvarande öppningstider är att börsen är öppen när USA öppnar och Asien stänger.

Ett argument till förslaget är att de långa arbetsdagarna sliter på investerarnas mentala hälsa samt att kortare arbetsdagar kan locka fler kvinnor till branschen. Vad säger du om detta?
– 
Jag tror inte att arbetstiderna är orsaken till få kvinnor i finansmarknaden. Jag har själv varit på säljsidan i 20 år och tiden i sig var inte den största utmaningen.

Hur skulle din arbetssituation konkret förändras?
– 
Det är långa arbetsdagar och de börjar redan innan börsen öppnar. Under fyra långa perioder om året börjar jobbet när rapportfloden strömmar in vid 7-8-tiden på morgonen. Och det lär inte ändras med tanke på allt det regelverk som styr bolagens informationsgivning. 

Handeln blir sannolikt mer koncentrerad.


Esbjörn Lundvall, aktiestrateg på SEB:

Vad är positivt med förslaget?
– Handeln blir sannolikt mer koncentrerad, kortare ”döperioder” med nästan obefintlig handel. Väldigt mycket av omsättningen sker idag vid stängningscall och öppningscall samt när USA öppnar 15.30. 

Vad är negativt med förslaget?
– Svårt att se något negativt, kanske att överlappningen med USA kortas ner med 30 minuter om stängningen läggs tidigare.

Skulle omsättningen öka eller minska tror du?
– Troligtvis ingen stor förändring däremot mer koncentrerad. Förmodligen är andra faktorer betydligt viktigare än antalet timmar per dag.

Ett argument till förslaget är att de långa arbetsdagarna sliter på investerarnas mentala hälsa samt att kortare arbetsdagar kan locka fler kvinnor till branschen. Vad säger du om detta?
– Det verkar vara ett hett argument i London och det ligger säkert en del i det, ännu mer där än i Stockholm. Det har hänt en hel del i samhället sedan öppettiderna stegvis förlängdes under ett antal år runt millennieskiftet, frågor som ovanstående tycks ha fått större tyngd samtidigt som den tekniska utvecklingen har varit snabb och mycket arbete som var manuellt för 20 år sedan sköts idag av datorer.

Hur skulle din arbetssituation konkret förändras?
– Den direkta effekten för mig skulle vara nära obefintlig, däremot skulle mina kollegor på mäklardesken få en kortare men mer intensiv dag vilket jag tror skulle vara positivt på sikt för både dem, kunderna och mig.

Det skulle sannolikt leda till en effektivare börs och bättre upplevd likviditet.


Anna Strömberg, förvaltare och hållbarhetsansvarig, Catella:

Vad är positivt med förslaget?
– Det är väl mycket positivt för oss förvaltare som jobbar med både handel och övrig förvaltning eftersom vi får mer tid till möten och analyser i lugn och ro. Börsen är ju öppen nästan hela arbetsdagen och tyvärr har man lite för ofta ögonen på kortsiktiga kursrörelser som stjäl fokus från allt annat. Det är ju också mer likt börserna i USA som har öppet 6,5 timmar och Asien som har öppet 6 timmar. I USA har man visserligen en för- och efterhandel som förlänger den praktiska handelstiden.  

Vad är negativt med förslaget?
– Jag kan inte komma på något negativt med förslaget. Möjligtvis att det är något mindre överlappande handelstid med USA.

Skulle omsättningen öka eller minska tror du?
– Den totala omsättningen borde inte påverkas då den största andelen av en dagsomsättning läggs över dagen eller på annat sätt instruerats att genomföras innan börsen stängs. Denna handel är nu spridd lite för tunt över för många timmar och likviditeten blir lidande. Färre handelstimmar skulle därför sannolikt leda till en effektivare börs och bättre upplevd likviditet när man omsätter dagsvolymen snabbare. Skevheter i hur nyheter prisas in skulle harmoniseras, det vill säga en nyhet som kommer efter stängning på en börs kommer under handel på en annan.

Ett argument till förslaget är att de långa arbetsdagarna sliter på investerarnas mentala hälsa samt att kortare arbetsdagar kan locka fler kvinnor till branschen. Vad säger du om detta?
– Ändrade öppettider påverkar nog inte arbetstiden för oss i förvaltarkollektivet. För oss skulle stressen under arbetsdagen minska och flexibiliteten öka vilket såklart har en positiv effekt på jobbhälsan. För mäklare däremot skulle förslaget ha en direkt effekt på tiden på kontoret. Det skulle självklart möjliggöra för fler att söka sig till eller stanna kvar på mäklarbordet under till exempel småbarnsåren. Detta gäller ju både män och kvinnor. Det skulle ha en positiv effekt för branschen som helhet.  

Hur skulle din arbetssituation konkret förändras?
– Vår arbetssituation skulle bli betydligt mer effektiv och fokuserad.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in