Annons

Annons

David-Klingberg-Viktor-Sandberg.jpg

David Klingberg och Viktor Sandberg på Svalner vill utmana de stora revisionsbyråerna. Foto: Svalner.
David Klingberg och Viktor Sandberg på Svalner vill utmana de stora revisionsbyråerna. Foto: Svalner.

Svalner blir ny konkurrent till revisionsbyråerna

Skatterådgivningsbyrån Svalner stärker sitt transaktionserbjudande genom att addera affärsområdet finansiell transaktionsrådgivning. 

Svalner etablerar en funktion inom finansiell transaktionsrådgivning, benämnd ”transaction services”, som ett komplement till sin skatterådgivning. I det konceptet ingår bland annat finansiell due diligence, värdering och andra transaktionsrelaterade finansiella tjänster. 

I och med det här satsningen utmanar Svalner revisionsbyråernas monopolställning, enligt Viktor Sandberg, managing partner. 

– Vi märker en stor efterfrågan från våra kunder på både skatterådgivning och finansiell rådgivning i samband med transaktioner. De vill ha ett oberoende alternativ till revisionsbyråerna.

Annons

Annons

Vad erbjuder ni som inte revisionsbyråerna erbjuder?
– Det är framförallt ett oberoende. Vi är inte bundna av någon annan rådgivning än transaktionsrådgivningen och behöver därför inte ta hänsyn till jävsproblematiken på samma sätt som revisionsbyråerna. Vi behöver inte heller anpassa oss till EU:s rotationskrav, eftersom vi inte erbjuder revision, och kan därmed arbeta mer långsiktigt tillsammans med våra klienter.

Vilka kunder vänder ni er till med det här erbjudandet?
– Vi vänder oss framförallt till transaktionsintensiva kunder. Vi har många kunder men framförallt inom private equity-sektorn, industrisektorn och inom fastighetssektorn. 

Svalner har i och med lanseringen startat en intensiv rekryteringsprocess. David Klingberg, som blir partner och ansvarig för satsningen, har rekryterats från Grant Thornton. Inom de närmaste sex månaderna ska Svalner rekrytera minst fem juniora medarbetare och över en tvåårshorisont är planen att få in ytterligare 10–15 medarbetare med såväl finansiellt som skattemässigt fokus.

Delägarna på Svalner vill inte uppge vad boalget har för omsättning eller vinst.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons