Juridik

Större intäkter för Baker McKenzie – ökade med 9 procent i Sverige

Advokatbyrån Baker McKenzie ökade sina intäkter i Sverige med 9 procent för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2019. 

Publicerad 2019-09-05

Advokatbyrån Baker McKenzie fortsätter att växa i alla regioner och redovisar intäkter globalt om 2,92 miljarder dollar för räkenskapsåret som avslutades 30 juni 2019. Det motsvarar en ökning med 4,4 procent jämfört med föregående år. I Sverige steg intäkterna med 9 procent till 212 miljoner kronor.

– 2019 var ytterligare ett bra år för oss, både globalt och på nationell nivå, och det är glädjande att vi i Sverige har passerat milstolpen 200 miljoner kronor i intäkter. Vi har haft god tillväxt inom alla våra fokusområden, framförallt inom transaktionsområdet, säger Anders Fast, vd på Baker McKenzie i Stockholm i ett pressmeddelande. 

Under året har Baker McKenzie arbetat aktivt för en ökad mångfald och jämställdhet. 

– I arbetet med att vara en inkluderande och jämställd arbetsplats har vi satt ett globalt mål om att ha minst 40 procent kvinnliga delägare, säger Anders Fast.

I juni utsågs 81 nya delägare och närmare 40 procent av dessa var kvinnor. Totalt sett är 44 procent av advokaterna och 26 procent av delägarna kvinnor.

– Vi ska fortsätta skapa en ännu mer attraktiv arbetsmiljö, präglad av jämställdhet och mångfald och med fortsatt fokus på innovation, säger Anders Fast i en presskommentar.

Baker McKenzie räknar med fortsatt god tillväxt.

– Vi arbetar för att fortsätta stärka vårt heltäckande erbjudande av kvalificerad lokal och gränsöverskridande rådgivning. Med starkt ledarskap, kvalificerad rådgivning och expertis samt ett djup klientfokus ser vi fram emot att fortsätta skapa värde för våra klienter, och vi räknar med fortsatt god tillväxt framöver, säger Anders Fast.

Platsannonser

Logga in