Fastigheter

Stockholms stad lägger ut Gasklockan igen

Efter den havererade affären mellan Stockholms stad och Oscar Properties lägger staden ut Gasklocka 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden på nytt i en markanvisningstävling.

Publicerad 2020-06-02

Staden räknar med att markanvisa Gasklocka 3 och 4 till en byggaktör under hösten.

Att affären med krisdrabbade Oscar Properties sprack berodde på skilda åsikter gällande vem som skulle bära kostnaderna för den kraftiga miljösanering som krävdes av området där Oscar Properties ville bygga 35 957 kvadratmeter bostäder och 2 543 kvadratmeter kommersiella ytor. Enligt bostadsutvecklaren lämnade staden området utan att städa bort tjärolja och arsenik från marken. 

Staden understyrker i pressmeddelandet att ”Eventuellt kvarvarande föroreningar behöver hanteras i samband med sprängning för grundläggning”.

Då stade inte fått betalningen på 600 miljoner kronor bröt staden kontraktet med Oscar Properties.

I årsredovisningen för 2019 gör bolaget nedskrivningar på 307 miljoner kronor som en följd av upparbetade kostnader i det misslyckade prestigeprojektet Gasklockan om 182 Mkr, samt nedskrivningar om 125 miljoner kronor avseende projektportföljen.

Platsannonser