Sten Tolgfors kan inte hjälpa rederierna

Sveriges Redareförening vill placera svenska soldater ombord på fartygen som trafikerar piratdrabbade farvatten. Men försvarsdepartementet duckar för frågan.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2011-03-09

Säkerhetsläget på svenska fartyg som passerar Adenviken har blivit allt mer akut. Pirater med baser i Somalia har den senaste tiden trappat upp sina attacker och de är allt bättre utrustade.

Sveriges Redareförening begär att regeringen ska vidta åtgärder för att höja säkerheten ombord på fartygen men hittills har man inte fått något svar.

En förklaring verkar vara att de olika departementen bollar frågan mellan varandra.

Näringsdepartementet har bett försvarsdepartementet om hjälp att utreda om det går att ha svensk militär ombord på fartygen.

– De vet att vi har tjänstemän som jobbar med dem, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärds pressekreterare Mychèle Östman.

Men på försvarsdepartementet tonar man ner sin roll:

– Det finns ingen här som handhar detta, säger försvarsminister Sten Tolgfors pressekreterare Mikael Östlund.

Sten Tolgfors var som försvarsminister engagerad i Sveriges bidrag till den internationella insatsen Atalanta i höstas. Men då handlade det om en operation under ledning av FN och EU.

Försvarsdepartementet har däremot kommit fram till att frågan om svensk militär kan placeras ut på svenska fartyg inte ligger inom det egna ansvarsområdet.

– Vi konstaterar att redareföreningens begäran är en fråga för näringsdepartementet. Så det finns ingen koppling till försvarsdepartementet, säger Mikael Östlund.

Under tiden som frågan om svensk militär kan bistå enskilda rederier prövas, verkar regeringen ha satt ned foten när det gäller planerna på att placera ut civila beväpnade vakter om skydd mot pirater.

Detta var det ursprungliga förslaget från Sveriges Redareförening.

Men enligt en skriftlig kommentar från infrastrukturminister Catharina Elmäster-Svärd visar det sig att regeringen inte ser detta som en möjlig lösning:

– Regeringens grundinställning är att beväpnade civila vakter inte ska användas, i enlighet med rekommendationer som har lämnats av den internationella sjöfartsorganisationen IMO, men som även EU har ställt sig bakom.

Då Realtid.se frågar hennes pressekreterare Mychèle Östman hur regeringen ställer sig till att istället för civila vakter ha svensk militär ombord på fartygen blir svaret:

– Jag har kollat med tjänstemännen och det har inte skett så mycket från regeringens sida. Man tittar på frågan och tycker att det är angeläget att komma fram till en snabb lösning.

De olika departementens tjänstemän arbetar aktivt med en lösning på piratfrågan och har i dagarna haft ett samordningsmöte. Men vad de diskuterar och eventuella slutsatser är hemligt i detta skede.

Infrastrukturministern vill inte berätta när och hur regeringen kan agera. Hon tänker heller inte ge något besked innan genomlysningen är klar.

– Då detta är en komplex fråga, med många dimensioner och som berör lagstiftning inom flera olika departements ansvarsområden, finns det behov att skyndsamt genomlysa frågeställningen vilket nu görs inom Regeringskansliet, säger Catharina Elmsäter-Svärd i en kommentar.

Som tidigare har rapporterats har det svenska rederiet Stena Bulk tagit saken i egna händer och hyrt in civila beväpnade vakter till sina Bermudaflaggade fartyg.

Platsannonser

Logga in