Jesper Damm, managing partner på BCG i Köpenhamn, tycker att det är företagens plikt att ge tillbaka till samhället.
Jesper Damm, managing partner på BCG i Köpenhamn, tycker att det är företagens plikt att ge tillbaka till samhället. Bild: Pressbild BCG
Konsult

Startup-företag får pro bono-råd av BCG

Danske Bank kompletterar sin digitala plattform med rådgivning från managementkonsulterna på BCG. Jesper Damm, MP på BCG i Köpenhamn, hyllar modellen som gifter ihop hållbarhet med affärstänk.

Uppdaterad 2018-05-30
Publicerad 2018-05-30

Danske Bank har inlett ett samarbete med managementkonsultföretaget The Boston Consulting Group (BCG), inom ramen för den digitala plattformen +Impact. Initiativet riktar sig till sociala entreprenörer och tar avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål. Realtid fick en intervju Jesper Damm, managing partner på BCG i Köpenhamn.

Berätta lite om bakgrunden till att BCG gått in i det här samarbetet med Danske Bank:

– Vi går in i det här utifrån att par olika perspektiv. Dels för att BCG globalt, men också lokalt i de nordiska ländern, ägnar en del av vår kapacitet åt att arbeta pro bono åt frivilligsektorn, som exempelvis Rädda Barnen och Gates Foundation. I grund och botten vill vi göra skillnad i samhället, som en del av vår affär. Dels tycker vi att startup-sektorn är intressant, även om den inte är en primär kundmålgrupp för oss, så är den en attraktiv sektor för våra yngre medarbetare och en sektor som vi kan lära oss mycket från. +Impact gifter ihop de här två perspektiven och är på så vis en perfekt match för oss utifrån våra intressen.

Betyder det att ni kommer att ge bort er rådgivning gratis?

– Ja, när vi arbetar med +Impact så är det pro bono, men det ligger i sakens natur att vårt bidrag till startup-företagen kommer att vara mindre än det vi gör för exempelvis Rädda Barnen. Vårt pro bono-arbete mot frivilligsektorn består av fullskaliga projekt, medan rådgivningen vi kommer att erbjuda inom +Impact är inriktad mot avgränsade utmaningar som typiskt sett kan lösas snabbare än i en stor organisation. Plattformen kommer att fungera enligt crowdsourcing-principen där efterfrågan från de sociala entreprenörerna och utbudet av frivilliga rådgivare möts.

Använder era konsulter sin arbetstid till detta?

– Våra anställda är extremt drivna personer som tycker att det här är stimulerande. De flesta tänker inte på arbete som arbete utan detta är vad de vill göra i livet. Det är således helt frivilligt om de väljer att engagera sig i +Impact eller inte.

Vad är konsulternas drivkraft att vilja delta?

– Jag tror att det är en väldigt hälsosam mix av att å ena sidan skaffa sig erfarenhet från startup-sektorn och å andra sidan göra positiv skillnad. Det kan nog variera lite från person till person, men jag tror att det är en stark symbios.

Vilket värde kan ni tillföra de här sociala entreprenörerna?

– Jag tror att våra konsulter kan tillföra ett fantastiskt värde. Naturligtvis arbetar de aktuella företagen i en helt annan och mindre skala än våra traditionella kunder, men hjälp med strukturerat tänkande och att komma till kärnan av frågeställningarna som de olika företagen står inför är sådant som vi kan bidra med. Där tror jag att bara några tiotals timmar rådgivning kan hjälpa företaget att komma en bra bit. Vi kommer inte att kunna göra all problemlösning åt dem, men snarare agera som en sparringpartner där vi bidrar med struktur och delar med oss av våra erfarenheter.

Vad får BCG som firma ut av detta?

– Dels tycker jag att det är en plikt för varje företag att ge tillbaka till samhället och det bästa sättet vi kan göra det på är att använda vår främsta tillgång, som är våra medarbetare och deras rådgivning, men jag tror också att det är ett bra sätt för oss att hänga med i vad som händer på startup-scenen. Det finns lärdomar att ta med sig därifrån in till vårt arbete med stora företag.

Vilka utmaningar har de här sociala entreprenörerna?

– Det varierar naturligtvis mycket, men utifrån tidigare erfarenheter vet vi att skalbarhet är ett problem. Det är en sak att få en bra idé och att utveckla ett bra koncept, men vad som verkligen gör skillnad är skalan. Att hitta en skalbar affärsmodell som gör att man verkligen kan utvinna ett ekonomiskt värde ur sin verksamhet är nog en av de största gemensamma utmaningarna för startup-företagen.

– Inom BCG har vi faktiskt skaffat oss en del kunskap om startup-företagens behov genom vår avdelning Digital Ventures som sysselsätter över 500 personer. De arbetar med att hjälpa storföretag att skapa egna startups och driva disruption inifrån i stället för att de ska bli föremål för disruption som kommer utifrån. Och en sak vi har lärt oss av det projektet är just svårigheten att hitta skalbarhet i våra kunders digitala initiativ.

Hur kan man omsätta FN:s globala hållbarhetsmål i affärer?

– Det är precis vad jag tycker är så bra med det här projektet, att vi gifter ihop hållbar utveckling med affärer. Jag tror att när företag arbetar med CSR och liknande som ett tillägg till sin kärnverksamhet så ger det inte mycket resultat, utan det måste vara en integrerad del av kärnverksamheten. Det är det perspektivet jag gillar här.

Hur tänker BCG kring den egna verksamheten då?

– Jodå, det är något som vi också tänker på. Vi har inte bara vår pro bono-verksamhet, utan vi har även ett flertal initiativ som syftar till att ta reda på vad mer vi kan göra inom ramen för vår verksamhet. Utöver vårt arbete med frivilligorganisationerna arbetar vi också med stora företag och hjälper dem definiera sin strategi för social impact. Kort sagt bidrar vi både genom pro bono-insatser och genom betalt arbete mot företagskunder där särskilt vår modell Total Societal Impact röner stort intresse för närvarande.

Vad kommer ni att ha för mått på framgång i +Impact?

– Det är ju dessvärre väldigt svårt att mäta social impact. Det handlar ju både om värdet som ett visst socialt entreprenörsföretag har kunnat skapa och vilka värden det har genererat för samhället, men det senare är ju väldigt svårt att mäta. Så vi kommer att titta mer på är engagemanget – hur många av de sociala startup-entreprenörerna vill anlita oss och hur många av våra medarbetare kommer att vilja bidra i projektet? Vi kommer säkerligen också låta företagen utvärdera vårt arbete. Vi kommer att leverera högsta standard även om vi gör det på frivillig basis.

Fakta

FN:s globala hållbarhetsmål är en förlängning och utveckling av milleniemålen som lanserades 2001 med ambitionen att halvera den extrema fattigdomen i världen. 15 år senare antog FN:s medlemsstater 17 nya globala hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDG). Det är 17 definierade mål som är framtagna för att länder, frivilligorganisationer och företag ska kunna integrera arbetet med hållbar utveckling på ett konkret sätt i sina respektive uppdrag och verksamheter. Att näringslivet lyfts fram som en viktig aktör för att nå målen var en av de stora nyheterna när de globala målen antogs hösten 2015.

Platsannonser

Nyheter