"Det är inte jättehöga priser på IT-konsultbolag", säger Mattias Loxi. Fotot: Cinode.
"Det är inte jättehöga priser på IT-konsultbolag", säger Mattias Loxi. Fotot: Cinode.
Konsult

Stark trend att riskkapitalister köper IT-konsulter

Det norska riskkapitalbolaget FSN Capitals räd i IT-konsultbranschen är bara ett av en lång rad exempel bara i år där ett riskkapitalbolag är inblandat. Mattias Loxi, markandsbedömare på Cinode, ser flera orsaker.

Uppdaterad 2019-11-28
Publicerad 2019-11-28

Mattias Loxi, marknadschef och medgrundare på Cinode tycker sig se ett mönster i uppköpen av IT-konsultsbolag.

– Från mitt perspektiv är det en trend de senaste två åren, säger Mattias Loxi.

Som Realtid kunnat berätta under onsdagen har FSN Capital precis fått godkänt från Konkurrensverket om förvärvet av Orango, Ecraft och Fellowmind. Riskkapitalbolaget ska slå ihop dem till en större nordeuropeisk koncern. Senast i maj gjorde FSN Capital en liknande satsning i och med sammanslagningen av Office IT-Partner, Zetup och Dicom till Nordlo.

En lång rad andra nordiska riskkapital- och investmentbolag har genomfört strukturaffärer inom IT-konsultbranschen på senare år.

EQT har gjort en rad uppköp och i maj bildade riskkapitalbolaget det nya större IT-konsultföretaget Iver genom en sammanslagning av de fem bolagen Candidator, DGC, Solid Park, Exeo och Ismotec. I somras köpte också Iver IT Gården.

Nordic Capital köpte danska Conscia i mars, vilket i oktober dessutom köpte tyska Xevit. 

Broviken Gruppen köpte in sig som huvudägare i Data Ductus i februari och tidigare i november i Nox Consulting.

I februari köpte Formica Capital in sig som huvudägare i Cybercom, i april blev Creades näst största ägare i IT-konsultbolaget CAG Group och i juni köpte Segulah IT-Total.

Norska Norvestor är ytterligare ett riskkapitalbolag som är aktivt på området. 2017 köpte man Netnordic. Det senare har genomfört hela fjorton uppköp sedan 2013. Senast danska Rantek i somras.

Riskkapitalbolaget Priveq blev storägare i Omegapoint 2017, ett bolag som sedan dess har gjort uppköp som Qurit 2018 och Tripoint 2019. 2018 gick dessutom Priveq in som huvudägare i IT-konsultbolaget Frontit.

– Riskkapitalbranschen har fått upp ögonen för IT- och teknikkonsultbranschen. De har gått in och kapitaliserat upp eller i vissa fall slagit ihop bolag och därigenom fått synergieffekter, säger Mattias Loxi på Cinode, som gör en nischad plattform för konsulter med fokus på kompetens, sälj och leverans.

Mattias Loxi gör veckovisa sammanställningar av affärer, personalförändringar och andra marknadsdata kring konsultföretagen med inriktning mot IT, digitalisering, teknik och management. Dessutom gör han och Cinode kvartalsvisa detaljerade sammanställningar över branschens rapporter.

– En orsak till uppköpen är att de har relativt hög direktavkastning. Med ett lågt ränteläge är de här bolagens höga utdelningar ett bra alternativ. Det är inte heller jättehöga priser på IT-konsultbolag, säger Mattias Loxi.

Den stora majoriteten av uppköpen handlar om onoterade bolag och de är betydligt billigare än de noterade. Mattias Loxi tror därför att många av riskkapitalbolagens investeringar sker med planen att senare notera företagen.

Det är inte bara riskkapitalbolag som investerar. Det sker även många affärer internt bland bolagen. Större exempel i år är kanadensiska CGI:s köp av svenska Acando, finska Tietos köp av norska Evry, svenska ÅF:s köp av finska Pöyry och franska Capgeminis köp av likaledes franska Altran Technologies, båda med verksamhet i Sverige och Norden.

– Vi ser väldigt mycket förvärv i år. Samtidigt ser vi en tydlig avmattning i konjunkturen för konsultbolagen, från andra kvartalet och ännu tydligare i tredje. Bolagen har haft svårt att växa och att rekrytera, säger Mattias Loxi.

Det gör att han förväntar sig att uppköpsvågen mattas av något framåt. Samtidigt drivs många förvärv av att det är svårt att rekrytera och att man genom uppköp snabbt får en kompetenspool.

– Det är ett jättestort argument till uppköp. Samtidigt ser vi att många i de förvärvade bolagen lämnar. Det gäller därför att ha koll på kulturen. Ett exempel är CGI och Acando där vi ser att många lämnar Acando.

Platsannonser