"Vi vill successivt göra det mer känt att notering är en möjlighet även för mindre bolag och vi tror att det här kan bli mycket större," säger Peter Gönczi, vd för börsaktuella börsoperatören Spotlight Group. Foto: Spotlight
Börs

Spotlights vd: "Investerarna är jättesugna"

I dag tisdag går anmälningsperioden inför Spotlights notering på den egna handelsplatsen ut. ”Generellt sett är noteringsklimatet väldigt hett. Investerarna är jättesugna”, säger vd Peter Gönczi.

Uppdaterad 2020-09-08
Publicerad 2020-09-08

I mars blev det tvärstopp. Osäkerheten på marknaden var så stor att investerarna inte ville vara med på någonting.

– I ett sådant läge avbryts alla noteringsprocesser. De flesta kapitaliseringsprocesser avbryts och stoppas eller behöver göras om – priset måste anpassas till de nya förutsättningarna, förklarar Peter Gönczi, vd för börsoperatören Spotlight Group som bland annat driver börsoperatören Spotlight Stock Market och fortsätter:

– Men det betyder också att vi nu har ett uppdämt behov. Vi ser att vissa bolag, som lade noteringsplanerna på hyllan i våras, kommer tillbaka. Noteringsklimatet är väldigt hett. Jag uppfattar det så att investerarna är jättesugna. Det vet bolagen om, och de är angelägna om att komma ut på marknaden.

I det läget ska alltså Spotlight Group – med MTF:en Spotlight, legala rådgivaren MCL, fondkommissionären Sedermera samt emissionsinstitutet Nordic Issuing – lista sig på den egna marknadsplatsen.

Inga nya aktier kommer dock att emitteras. I stället är det en av delägarna - Varenne med finansmannen Tommy Jacobson i spetsen – som bestämt sig för att avveckla verksamheten och därför säljer ut innehavet. Drygt 50 procent av erbjudandet – aktier motsvarande 10,6 miljoner kronor – är säkrat via teckningsförbindelser.

Hur har intresset sett ut?
– Erbjudandet går ut idag, men ambitionen är att det ska gå bra. Mer kan jag inte säga, förklarar Peter Gönczi.

Det är inget corona-krisande bolag som – om planerna går i lås – börjar handlas den 15 september.

–Vi är ganska diversifierade om man ser till hur vi tjänar pengar. Om det ser dåligt ut på ett ställe, så är det ofta bra på ett annat. Under den här perioden har Sedermera fondkommission lyckats skaffa kapital till bolag – kanske inte i mars, men i maj och juni började det komma igång. På marknadsplatsen tog noteringsprocesserna stopp, men osäkerheten ledde till ökad volatilitet och ökade handelsvolymer. Så handelsintäkterna blev större än vanligt.

Trots stökiga förutsättningar har Spotlight Group lyckats hålla en tillväxttakt på närmare 10 procent under första halvåret. Resultatet förbättrades med cirka 14 procent.

Spotlights marknadsplats har närmare 170 bolag på listan. Hur mycket ökar ni i höst?
– Vi tror på en stark höst och att antalet bolag kommer att nettoöka.

Även långsiktigt tror Peter Gönczi på tillväxt.

– Väldigt många bolag behöver tillgång till kapital för att kunna växa. Samtidigt ser de large cap och miljardföretag framför sig när de tänker på börsen. Vi vill successivt göra det mer känt att notering är en möjlighet även för mindre bolag och vi tror att det här kan bli mycket större.

I planerna ingår också att växa i Norden och på Spotlights lista handlas redan cirka femton företag med verksamhet i Danmark.

– Traditionellt har danska bolag gått till en dansk lista och bara sålt aktier till danska investerare. Men bolagen som kommer till Spotlight säljer aktier till både danska och svenska investerare och då blir de faktiskt bättre likviditet. I Sverige får de också med sig Avanza-kunderna. Övriga nordiska länder har inte riktigt börjat utnyttja den här möjligheten men vi börjar se ett intresse från både Norge och Finland. Även vissa brittiska bolag ser att likviditeten är mycket bättre här än på småbolagslistor i Storbritannien.

Historiskt har Spotlight också vuxit genom att inkorporera, och starta nya, verksamheter som kompletterar handelsplatsens erbjudande. Sedermera Fondkommission blev en del av koncernen 2010. Fem år senare startades den legala rådgivaren Markets & Corporate Law Nordic med fokus på juridisk rådgivning inom värdepappers-, börs- och bolagsrättsliga frågeställningar. I skrivande stund bygger koncernen också upp ett eget, oberoende emissionsinstitut - Nordic Issuing.

– På sikt kan det bli ett eget bolag som arbetar med rådgivare och fondkommissionärer även utanför koncernen, säger Peter Gönczi.

Vad blir nästa steg?
– Vi ser möjligheter inom finansiell kommunikation och IR.

Redan i dag har Spotlight ett omfattande samarbete med nyhetsbyråerna Finwire, Nyhetsbyrån Direkt och danska Ritzau?
– Företagen vill exponeras och synas. Investerarna vill ha information och genomlysning av företagen. Vi har därför avtal med nyhetsbyråerna som går ut på att de ska bevaka alla bolag på Spotlight.

Samarbetet med magasinet Affärsvärlden är också långtgående. Affärsvärlden har ett åtagande att bevaka aktier som är listade på handelsplatsen. Spotlight är också huvudsponsor och tillsammans med Affärsvärlden initiativtagare till IPO-guiden. Som grädde på moset är Spotlights tre största ägare – Staffan Persson, Staffan Salén och Erik Åfors – även mindre delägare i Affärsvärlden.

Affärsvärlden ska bevaka aktier på er handelsplats och snart kommer Spotlight att listas. Finns det risk att er samarbetspartner kommer att vara omotiverat snälla i sin granskning av er?
– Det blir naturligtvis en situation som Affärsvärlden får hantera.

Spotlight tvingas också hantera en mängd egna balansakter – exempelvis de som uppstår när Spotlight ska övervaka sig själva när företaget noteras.

– Vi har löst det genom att även låta NGM övervaka oss. Gör vi fel vet snart Finansinspektionen om det, säger Peter Gönczi.

Ett faktum investerare kan reagera på är att Spotlight inte använder sig av utomstående rådgivare utan låter den egna fondkommissionen och den egna legala rådgivaren hantera noteringen.

– Det är klart att man kan se en potentiell konflikt där, men eftersom vi hade allt in house kunde jag inte tänka mig att gå någon annanstans.

Platsannonser