Försäkring

Söderberg & Partners ny storägare i Provins Insurance

Söderberg & Partners ökar ägarandelen i Provins Insurance.

Publicerad 2020-10-29

Söderberg & Partners gick in som minoritetsägare i Provins Insurance för fem år sedan. Ägandet har nu ökat från 31 procent till 51 procent. Övriga aktier ägs av nyckelpersoner i företaget. Det rapporterar Sak & Liv.

Provins Insurance som startades 1996, hade inledningsvis fokus på sjö- och transportförsäkring. Den inriktningen finns fortfarande kvar, men nu erbjuds även traditionell företagsförsäkring och liv- och sparförsäkringar samt sportförsäkring. Bolaget har kontor i Sundsvall, Östersund och Stockholm

Provins Insurance omsatte förra året 33 miljoner kronor och landade på ett resultat efter skatt på 2,5 miljoner kronor. Någon köpeskilling för transaktionen har inte kommunicerats.

Platsannonser