Rättstvist

Skuldberget bakom bolaget som Mangold rekommenderade

Fastighetsbolaget som skulle ge investerarna en säker hög avkastning på kort sikt hade drygt 61 miljoner kronor i skulder vid konkursutbrottet.

Publicerad 2019-08-29

Investerarna, som gått in med 26 miljoner kronor i en bryggfinansiering, erbjöds en ränta om 15 procent per år och återbetalningen skulle ske 15 oktober 2018.

Det var i slutet av 2017 och början av år 2018 som Mangold Fondkommission marknadsförde ett erbjudande om att investera i en bryggfinansiering till fastighetsbolaget Albert Hansson Finans och Fastighet. 

Syftet med bryggfinansieringen var bostadsrätter som fastighetsbolaget skulle upprätta i det trendiga Båstad. Bostadsrätterna ställdes även som säkerheter. Skulle bostadsbolaget gå i konkurs skulle investerarna få bostadsrätterna för att i sin tur sälja och därmed få tillbaka det investerade beloppet.

När konkursen slog till fanns det dock en pantsättning på de befintliga pantbreven och de som investerat i brygglånet genom Mangold Fondkommission blev utan sin återbetalning, vilket Realtid tidigare skrivit om.

Av fastighetsbolagets konkursbouppteckning framgår det att de 26 miljoner kronor som investerats i brygglånet långt ifrån var de enda skulderna som fastighetsbolaget dragit på sig. Totalt finns det i konkursboet skulder om 61,6 miljoner kronor.

Det framgår mycket riktigt att Mangold Fondkommission har en fordran om 26 miljoner kronor och att finansbolaget har pant i fastighetsbolagets andelar i bostadsrättsföreningen i Båstad.

Den näst största skulden är till bostadsföreningen i Båstad som också befinner sig i konkurs. Skulden uppgår till 16 miljoner kronor. Det framgår även att bostadsrättsföreningen har betalat fastighetsbolagets skuld till Tessin Nordic om 8 miljoner kronor, vilket betyder att bostadsrättsföreningen kräver även tillbaka denna summa från fastighetsbolaget i en så kallad regressfordran.

Vid tiden för konkursutbrottet pågick även tre rättsprocesser mellan fastighetsbolaget och bostadsköpare som förvärvat fastigheter för 11 miljoner kronor vardera. Privatpersonerna hade lämnat en handpenning på drygt 1,1 miljoner kronor vardera vilka de krävde tillbaka. Stockholms tingsrätt har i somras i tre tredskodomar dömt till privatpersonernas fördel.

Fastighetsbolagets konkursförvaltare är Mikael Kubu på Ackordcentralen.

Albert Hansson finans och Fastighet har haft dystra årsrapporter sedan start. Högst omsättning hade bolaget 2014 om 1,3 miljoner kronor men med en förlust om cirka 350 000 kronor. Under 2016 och 2017 hade bolaget ingen omsättning alls och gick med mångmiljonförluster.

I årsrapporten för 2017 står det att ”marknaden för nyproduktion har under året kraftigt bromsat in i kombination med att banker blivit avsevärt mer restriktiva att låna ut till fastighetsutvecklare men även till slutkunder vilket har lett till ett vakuum i marknaden”.

”Då bolaget har ett väsentligt kapital uppbundet i Båstadsprojektet orsakade den uteblivna försäljningen likviditetsproblem”.

Det framgår även att fastighetsbolaget funnit en lösning för att få in lite kapital till kassan. Man hyr ut de färdigställda lägenheterna i Båstad med korttidskontrakt och hotellverksamhet.

Svårigheterna till att finna bankfinansiering har även lett till att fastighetsbolagets likviditet är ansträngd och att bolaget inte kan expandera.

Realtid har tidigare skrivit om de 23 investerare som lockades av erbjudandet att investera i bryggfinansieringen, som var avsedd till Bostadsprojektet. De kräver Mangold Fondkommission på skadestånd för vilseledande marknadsföringsmaterial i samband med en bryggfinansieringen om 26 miljoner kronor.

Platsannonser