Den nya specialictbyrån Unum Tax består av skatteexperter med bakgrund från bland annat Setterwalls Advokatbyrå, Skeppsbron Skatt och Deloitte. Foto: Unum Tax.
Den nya specialictbyrån Unum Tax består av skatteexperter med bakgrund från bland annat Setterwalls Advokatbyrå, Skeppsbron Skatt och Deloitte. Foto: Unum Tax.
Juridik

Skatterättsbyrå ska fylla ett tomrum 

Jurister från advokatbyrå och revisionsbyrå har gått samman med fristående skatterådgivare för att erbjuda klienterna ett fullservicekoncept inom skatt. Konkurrenterna är inte andra advokatbyråer utan revisionsbyråerna.  

Uppdaterad 2019-11-18
Publicerad 2019-11-18

Realtid har nyligen berättat om den nya skatterättsbyrån Unum Tax, som grundats av ett antal namnkunniga skatteexperter, däribland jurister från Setterwalls Advokatbyrå, Skeppsbron Skatt och Deloitte. Nu avslöjar grundarna mer om tankarna bakom byrån.

– Unum betyder “nummer ett” och “enhet” på latin. Vi strävar efter att våra medarbetare ska arbeta som en enhet tillsammans med klienterna mot ett gemensamt mål, men även att klienter och andra ska uppfatta oss som nummer ett, både när det gäller kvalitén på rådgivningen och när det kommer till att arbeta modernt, säger Lynda Ondrasek Olofsson, som är vd för byrån, och närmast  kommer från Svenskt Näringsliv. 

Att byrån är placerad på Mäster Samuelsgatan 1 är dock mer en tillfällighet. 

– Att vi startar från grunden betyder att vi styr över de värderingar som ska prägla verksamheten och att det inte finns något som sitter i väggarna. Vi vill vara ett modernt företag där medarbetarna känner delaktighet i verksamheten. Vi strävar även efter att vara en jämställd byrå, säger Karl-Johan Nörklit, medgrundare och tidigare delägare med ansvar för skatteavdelningen på Setterwalls Advokatbyrå i Stockholm. 

Idag sitter fem av byråns delägare i ledningen, tre kvinnor och två män. Att det finns många affärsmässiga fördelar med att vara jämställd är tydligt anser grundarna.  

– Idag ställer många klienter krav på att deras leverantörer ska vara jämställda. Det är även något som efterfrågas i upphandlingar och rådgivare kan därför falla bort för att de inte möter jämställdhetskraven, säger Emelie Eriksson som också är delägare på byrån och som tidigare arbetade på Skeppsbron Skatt. 

Unum Tax ska erbjuda sina klienter – främst stora, medelstora och ägarledda företag, men även stiftelser och föreningar – rådgivning inom alla skatteområden, såväl svensk som internationell företagsbeskattning, moms och skatteprocesser. Det finns en ett stort behov för den här typen av oberoende skatterättsbyrå skatterådgivare enligt grundarna.

Långt ifrån alla advokatbyråer erbjuder skatterådgivning. 

– Mannheimer Swartling, Setterwalls och Vinge har lyckats bra med att bygga upp egna skatterättsavdelningar, medan andra advokatbyråer har försökt utan att lyckas. Det beror ofta på att det är en stor kritisk massa som krävs, eftersom det är så många olika specialistkompetenser som krävs inom skatt om man vill erbjuda en bredd, säger Karl-Johan Nörklit.

Vad gäller Skeppsbron Skatt och Svalner erbjuder de ett bredare tjänsteutbud än vad Unum Tax gör. Svalner har adderat finansiell rådgivning och närmar sig därför de större revisionsbyråerna. Sedan Skeppsbron Skatt blev uppköpta av Aspia ingår även redovisningstjänster inom ramen för deras verksamhet.

Unums främsta konkurrenter är inte advokatbyråerna utan revisionsbyråerna. Grundarna menar att allt fler företag och organisationer efterfrågar skatterådgivning från andra aktörer än revisionsbyråer.

– En revisionsbyrås huvudfokus är av naturliga skäl alltid revisionsverksamheten vilket till viss del naturligtvis även påverkar skatteverksamheten. Det har därför sedan länge funnits ett behov av flera oberoende och fristående skattebyråer, säger de. 

– De stora revisionsbyråerna har egna skatteavdelningar som arbetar brett inom området. Det som skiljer oss från dem är att vi är oberoende och att vi har kortare ledtider, vilket innebär att det är enklare att bli kund hos oss, säger Karl-Johan Nörklit.

Nya nischbyråer dyker frekvent upp på marknaden, men sällan inom skatt. Varför är det så och vilka trender ser ni på marknaden?
– Jag tror att det beror just på den kritiska massan som krävs för att kunna erbjuda en bredd inom skatterådgivningen, säger Karl-Johan Nörklit.

– Förändringstakten inom skatteområdet är hög nu. Lagstiftningen utvecklas kontinuerligt, transaktionerna är fler och komplexiteten ökar. Vi upplever att klienterna efterfrågar någon som kan hjälpa dem att navigera inom detta område och göra rätt från början, säger Lynda Ondrasek Olofsson. 

Även kravet på transparens ökar behovet av skatterådsgivare. 

– Klienterna måste rapportera om de till exempel gör gränsöverskridande transaktioner. Många företag har mindre avdelningar för att sköta det löpande arbetet inom skatt, men vi kan hjälpa dem med större frågor och projekt, säger Emelie Eriksson.

Byrån drivs som ett “true partnership”, vilket grundarna tror kommer att bidra till att medarbetarna arbetar tillsammans som ett starkt team och att det alltid kommer att vara rätt person på rätt uppdrag. 

Ambitionen är att byrån ska växa med ytterligare medarbetare inom de närmaste åren.

Platsannonser