Skatter

Skatten på personaloptioner sänks

Nu kommer finansminister Magdalena Andersson (S) och regeringen införa skattelättnader för personaloptioner. Nästa år sänks också arbetsgivaravgiften för småföretag som anställer sin första medarbetare.

Uppdaterad 2017-09-05
Publicerad 2017-09-05

Skatten på personaloptioner har varit en het och omdebatterat fråga, framförallt i startup-sektorn. Personaloptioner är en nyckel för de nystartade företagen i bland annat fintechsektorn för att kunna rekrytera nya medarbetare och klara konkurrensen om dessa med andra företag och arbetsgivare.

I budgeten för 2018 kommer regeringen föreslå skattelättnader för mindre och nystartade företag.

– Mindre, nystartade företag kan ha svårt att erbjuda marknadsmässiga löner, men får genom det här förslaget möjlighet att i stället erbjuda sina anställda skattegynnade personaloptioner. Vi vill göra det möjligt för dessa företag att stanna och växa i Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Förslaget om skattelättnader för personaloptioner innebär att om en anställd får en personaloption av sin arbetsgivare ska den anställde inte förmånsbeskattas när personaloptionen utnyttjas. Arbetsgivaren ska därför inte heller betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning först när den aktie, som den anställde har köpt genom att utnyttja personaloptionen, säljs. Beskattning sker då som inkomst av kapital.

Förslaget inom det så kallade växa-stödet innebär att den sänkning av arbetsgivaravgifterna som redan i dag gäller för enskilda näringsidkare utvidgas till att även omfatta aktiebolag som inte har någon anställd, eller endast en anställd som också är delägare eller närstående till delägare, samt till handelsbolag utan anställda och med högst två delägare.

Skatteförslagen är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Platsannonser