EBM lyckades uppnå fällande dom för tidigare advokaten och fastighetsentreprenören Thomas Lakhall i Stockholms tingsrätt. I investerarpresentationerna har han använt sig av falska uppgifter om värdet av bolagets fastigheter. Foto: EBM.
EBM lyckades uppnå fällande dom för tidigare advokaten och fastighetsentreprenören Thomas Lakhall i Stockholms tingsrätt. I investerarpresentationerna har han använt sig av falska uppgifter om värdet av bolagets fastigheter. Foto: EBM.
Ekobrott

Sju års fängelse för ex-advokat

Den tidigare advokaten Thomas Lakhall döms till sju års fängelse för sin inblandning i härvan kring fastighetsbolaget Trinitas. Domen är en stor framgång för Ekobrottsmyndigheten.

Per Agerman
Uppdaterad 2020-02-03
Publicerad 2020-02-03

Stockholms tingsrätt utdelade på måndagen ett av de längsta straffen någonsin i ett svenskt ekobrottsmål. Det är fastighetsentreprenören och den tidigare advokaten Thomas Lakhall som döms på åtta punkter för flera fall av grova bedrägerier, ett fall av grovt svindleri samt grov urkundsförfalskning och dessutom grova skattebrott och bokföringsbrott.

Tingsrätten dömer också ut tio års näringsförbud samt skattetillägg. En medåtalad döms samtidigt till 3,5 års fängelse för sin inblandning i härvan.

Lakhall och kompanjonen byggde under 2015 till 2019 upp en fastighetskoncern med huvudsaklig inriktning på fastigheter i Norrköping. Affärerna finansierades med en lång rad olika krediter samt företagsobligationer som restes via Jool Markets. Bland de inblandade bankerna finns Collector, SEB och Swedbank.

"Bedrägerierna har lett till att krediter till ett sammanlagt belopp överstigande 300 miljoner kronor felaktigt beviljats. De har vidare bland annat inneburit att mindre bolag och privatpersoner förlorat sammanlagt cirka 200 miljoner kronor när de vilseletts att investera i företagsobligationer i Trinitas Fastigheter AB. Vilseledandet har bestått bland annat i att Thomas Lakhall i investerarpresentationerna använt sig av falska uppgifter om värdet av bolagets fastigheter och lämnat oriktiga uppgifter om bolagets skuldsättning", skriver tingsrätten i domen.

Stockholms tingsrätt bedömer att brottsligheten varit så pass grov av Thomas Lakhall slår i straffmaximum på åtta års fängelse. Lakhall har erkänt en stor del av gärningarna.

"Brottsligheten var förslagen och överlagd och pågick under mer än tre års tid. En stor mängd falska handlingar användes i bedrägerierna. Dessutom har brottsligheten innefattat ett stort antal grova bokföringsbrott och grova skattebrott som sammantaget avsett mycket betydande belopp", skriver tingsrätten.

Men mot bakgrund av den långa häktningstiden samt domens innebörd för framtida yrkesmöjligheter sätter domstolen påföljden till sju år.

"Thomas Lakhall kommer, enligt vad som framgår nedan, att åläggas ett långt näringsförbud. Det kan vidare hållas för uteslutet att Thomas Lakhall inom överskådlig framtid kommer att få arbeta som advokat", skriver tingsrätten.

Lakhall lämnade Advokatsamfundet våren 2016 då hans privata fastighetsaffärer ökade i omfattning. Han har tidigare arbetat på firmor som Vinge, Wistrand, Setterwalls och Bergh & Co.

Domen kan överklagas. Realtid söker inblandade försvarsadvokater för en kommentar.

Platsannonser