Per Agerman
Per Agerman, researcher hos Uppdrag Granskning.
Bank

"Ser fram mot resultatet av alla utredningar"

Realtids tidigare chefredaktör Per Agerman har ingått i redaktionen hos Uppdrag Granskning som researcher i arbetet med att kartlägga Swedbanks misstänkta penningtvätt. Ikväll sänds den andra delen av granskningen. – Gillade man det första programmet kommer man inte bli besviken, säger han.

Publicerad 2019-02-27

Du har arbetat som researcher på Uppdrag Granskning som avslöjat den misstänkta penningtvätten. Vad tycker du är det mest uppseendeväckande i den här historien?

– Dels att det pågått under så många år, dels att beloppen är så stora. När man sätter det i relation till de säkra påståendena om att allt har gått rätt till så är det svårt att få de här olika verklighetsbilderna att gå ihop. Periodvis har det känts som att man tittar på en helt annan bank.
 

Både Swedbank och Danske Bank har bevisligen problem med penningtvätt. Tror du att även de andra storbankerna har liknande problem?

– Jag ska börja med att säga att vi inte har bevisat penningtvätt, däremot har vi visat på att det finns en rad varningsflaggor bland kunderna i Baltikum som tyder på att penningtvätt kan ha förekommit. Det är svårt att kommentera andra banker i dagsläget, men jag ser fram mot resultatet av de utredningar som ju redan pågår i flera länder, förhoppningsvis kan de bringa större klarhet i frågan hur stora problemen har varit i sektorn.

Vilka åtgärder behövs för att komma till rätta med penningtvättsproblemen?

– Precis som Birgitte Bonnesen säger så handlar det om att ha bra rutiner och fostra en god kultur internt på banken. För att säkerställa detta vore det rimliga att först tillsätta en oberoende utredning som tittar på vad som har hänt sedan 2007 och framåt, kanske även i Ukraina och Ryssland. Därefter kan man dra lärdomar, vidta åtgärder och samtidigt återskapa ett förtroende.

Hur tycker du att Swedbank har reagerat på Uppdrag Gransknings avslöjanden?

– Det är många andra som har recenserat det så jag avstår helst. Men det är klart att de stora kursrörelserna visar att marknaden efterfrågar mer och grundligare information om läget i banken. Återigen ett skäl att göra en ordentlig utredning.

På onsdag kommer nästa program om Swedbank. Vad handlar det om?

– Det blir en fortsättning där man tittar närmare på ett antal av bankens kunder och deras affärer. Gillade man det första programmet kommer man inte bli besviken.

 

Fotnot: Per Agerman var Realtids chefredaktör mellan 2011 och 2016.

Platsannonser