SEB
Foto: Gustaf Månsson/SvD/TT
Konjunktur

SEB: “Utvecklade ekonomierna är tillbaka i utgångs­läget i år”

I sin Nordic Outlook spår SEB att BNP-tillväxten skrivs upp till 4,5 procent för i år.

Uppdaterad 2021-05-04
Publicerad 2021-05-04

“Efter ett fall på drygt tre procent 2020 växer global BNP med 5,9 respektive 4,3 procent under 2021–2022. [...] BNP-tillväxten skrivs upp till 4,5 procent för i år följt av 4,0 procent för 2022”. Det skriver SEB i sin rapport “Nordic Outlook februari”. Vidare spås USA växa med 6,5 procent 2021 och med 4 procent 2022, vilket motsvarar en upp­revidering med två pro­centenheter för i år. Euroområdet växer för sin del med 3,8 res­pektive 4,2 procent, vilket i stort är oförändrat jämfört med tidigare prognos.

Vad gäller inflationen så är SEB:s huvudscenario att inflationsupp­gången blir måttlig och styrräntorna väntas ligga kvar nära noll i flertalet utvecklade ekonomier 2021 och 2022. 

– Högt hushållssparande i OECD ger en buffert när stödpolitiken grad­vis dra­s undan samtidigt som ojämnt fördelade inkomster och förmögenheter förblir en risk. På sikt finns nya argument för en expansiv politik, kopplad till reformer som förbättrar ekonomins utbudssida och grön hållbar­het, skriver SEB i rapporten.

I Sverige, där SEB:s huvudsce­nario är att räntan ligger kvar på noll under hela prognosperioden, väntas tillväxten tar fart under andra halvåret, driven av hushållens konsumtion.

– Sparande på rekordnivåer gör att konsumtionen stiger kraftigt under andra halvåret. Bedömningen av läget på arbetsmarknaden försvåras av en statistikomläggning. Våra egna beräkningar tyder på att sysselsättningen åter växer efter en tillfällig utplaning runt årsskiftet. Upp­gången stärks under andra halvåret. I slutet av 2022 är arbetslösheten tillbaka på förkris­nivåer.

Platsannonser

Logga in