Försäkring

SEB Trygg Liv sänker återbäringsräntan till noll

SEB Trygg Liv Gamla sänker räntan för återbäringen från 5 till 0 procent.

Publicerad 2020-03-25

Med bakgrund av omvärldens börsfall och coronakrisen nollställer SEB:s livförsäkringsbolag Gamla Liv (Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv) återbäringsräntan, skriver Sak och Liv. Det innebär alltså att försäkringskapitalet slutar växa.

– Trots nedgångar i värdet på placeringarna under mars månad är den finansiella ställningen stark och konsolideringsgraden är fortfarande högre än 100 procent. Gamla Liv står stabilt, men för att värna alla våra försäkringstagare har vi som en försiktighetsåtgärd beslutat att sänka återbäringsräntan, säger bolagets VD Nils Henriksson i en presskommentar.

Försäkringsbolaget sänkte senast återbäringsräntan den 31 december 2019, då från 10 procent till 5 procent. Nu slopas den alltså helt.
 

Platsannonser