Fonder

SEB öppnar fondhandeln igen

Handelsstoppet för SEB:s fonder med exponering mot den svenska företagsobligationsmarknadens dras tillbaka under fredagseftermiddagen.

Uppdaterad 2020-03-20
Publicerad 2020-03-20

SEB meddelar nu att de återupptar handeln i de fonder som igår handelsstoppades på grund av osäkerheter kring prissättningen i den underliggande företagsobligationsmarknaden.

– Under fredagen har vi kunnat konstatera att prisbilden i kreditobligationsmarknaden har förbättrats. Vi har därför kunnat öppna samtliga sex fonder för handel då vi anser att vi återigen kan beräkna tillförlitliga andelskurser, säger Javiera Ragnartz, vd på SEB Investment Management, i en kommentar. 

"De sex räntefonder som igår stängdes för handel har nu återigen öppnats. Under gårdagen försämrades prisbilden på den nordiska företagsobligationsmarknaden ytterligare. Vi gjorde bedömningen att vi inte kunde beräkna tillförlitliga andelskurser. Sex av SEB:s räntefonder på den svenska marknaden handelstoppades därför för att skydda alla andelsägares intressen", skriver en presstalesperson för banken i ett mejl.

 

 

Platsannonser