Ilija Batljan, SBB:s vd. Foto: TT
Ilija Batljan, SBB:s vd. Foto: TT
Digitalisering

SBB ny storägare i Netmore

Styrelsen i Netmore har beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 70 miljoner kronor till en teckningskurs om 1,90 kronor per B-aktie.

Publicerad 2021-09-29

Teckningskursen på 1,90 kronor per B-aktie motsvarar en premie om 42 procent jämfört med stängningskursen den 27 september. Genom den riktade nyemissionen tillförs Netmore 70 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den riktade emissionen medför att Netmore Groups tre största ägare utgörs av Stronghold Invest och Vinceros gemensamt ägda investeringsbolag Buildroid Invest, infrastrukturinvesteraren Polar Structure och SBB.

Netmore och Polar Structure har sedan tidigare ett etablerat samarbete genom det gemensamt ägda nätbolaget Netmore Polar, i vilket investeringar i nätverksinfrastruktur görs. Utrullningen av det landsomfattande svenska IoT-nätet (LoRaWAN) beräknas under slutet av fjärde kvartalet 2021 täcka 80 procent av Sveriges befolkning. 

Kapitaltillskottet medför att Netmore Group AB fortsätter sin expansion i Sverige och Europa

 

 

 

Platsannonser

Logga in