Fastigheter

SBB lägger ett budpliktsbud på Offentliga Hus på 15,40 kronor per aktie 

Fastighetsbolaget SBB lägger ett budpliktsbud på samtliga aktier i fastighetsbolaget Offentliga Hus.

Publicerad 2021-01-20

SBB ökade i december i fjol sitt ägande i Offentliga Hus till 54,3 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, vilket utlöste budplikt.

Budpliktsbudet utgörs av två alternativ. Antingen ett kontantvederlag eller ett aktievederlag i form av D-aktier i SBB. Båda vederlagsalternativ motsvarar 15,40 kronor per aktie i Offentliga Hus.
Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Offentliga Hus till 3,94 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

SBB:s fullföljande av erbjudandet är endast villkorat av att förvärvet godkänns av relevanta konkurrensmyndigheter. Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 16 mars och avslutas omkring den 13 april.

SBB:s ägande i Offentliga Hus, efter fullföljandet av samtliga förvärv som avtalats (efter att godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter erhållits), om mer än 50 procent av samtliga aktier och röster medför att Offentliga Hus kommer utgöra ett dotterbolag till SBB. Vidare har Fastator, Offentliga Nordic Property Holding SARL, CLBRM Private S.A., SICAR och Nordact sålt sina aktier i Offentliga Hus till SBB för ett pris motsvarande priset i erbjudandet vilket innebär att styrelseledamöterna Björn Rosengren, Carl Bildt, Pierre Ladow och Svante Bengtsson i Offentliga Hus har en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna och får således inte delta i Offentliga Hus handläggning av frågor relaterade till erbjudandet.

SBB har anlitat Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) som finansiella rådgivare och Vinge som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Platsannonser

Logga in