Morgonsvepet

SBB lägger bud på Hemfosa

Morgonsvepet fredag: SBB lägger bud på Hemfosa, Nordeas förra Sverigechef blir ordförande i fintechbolag och vice ordföranden i Ratos ökar sitt innehav.

Uppdaterad 2019-11-15
Publicerad 2019-11-15

SBB lägger bud på Hemfosa
Samhällsbyggnadsbolaget SBB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa att förvärva samtliga utestående stamaktier och preferensaktier i Hemfosa. Erbjudandet värderar per idag varje stamaktie i Hemfosa till 126,15 kronor och varje preferensaktie i Hemfosa till 194,63 kronor och erbjudandets totala värde för samtliga aktier i Hemfosa motsvarar cirka 23 521 miljoner kronor. Styrelsen för Hemfosa rekommenderar enhälligt aktieägarna i Hemfosa att acceptera SBB:s uppköpserbjudande.

Nordeas förra Sverigechef blir ordförande i fintechbolag
Anna Storåkers blir storägare och ordförande i fintechbolaget Kreditz, som är ett kreditföretag. Hon köper även in sig i bolaget, men storleken på investeringen har inte offentliggjorts. 

Vice ordföranden i Ratos ökar sitt innehav
Jan Söderberg, som är investeringsbolagets fjärde största ägare, köpte på torsdagen 29.807 A-aktier i Ratos för sammanlagt drygt 1,0 miljoner kronor. Transaktionen gjordes till kursen 34:15 kronor per aktie. I slutet av september ägde han närmare 14,5 miljoner A-aktier och 3,9 miljoner B-aktier enligt ägardatatjänsten Holdings.

Handelshögskolan i Örebro får kvalitetsstämpel
Handelshögskolan vid Örebro universitet klarar nu de höga kraven för att ackrediteras av organisationen AACSB. Under fem procent av världens handelshögskolor har hittills lyckats få den ansedda kvalitetsstämpeln.“Vi är mycket glada och stolta i dag. Det här är en ackreditering som är väldigt betydelsefull för vår internationalisering”, säger Örebro universitets rektor Johan Schnürer i ett pressmeddelande. 

EY delar ut pris till nätauktionsfirma
Under torsdagskvällen utsågs Christian Lenander och Christian Knutsson från nätauktionsfirman Klaravik till Svealands främsta entreprenörer i EY:s utmärkelse EY Entrepreneur of the Year. De får priset för att de “med hjälp av en unik disruptiv affärsmodell lyckats skapa ett extremt lönsamt företag som utan större kapitalbindning levererar stora fördelar både till sina uppdragsgivare och sina kunder”.

Fastighetsbolaget Amasten utvecklas till ett renodlat bostadsbolag
Av bolagets delårsrapport framgår att hyresintäkterna under januari till september 2019 uppgick till 126 miljoner kronor jämfört med 66 miljoner kronor under samma period i fjol. Periodens resultat uppgick till 333 miljoner kronor jämfört med 25 miljoner kronor i fjol. Vd Jan-Erik Höjvall ser en försämrad konjunktur framför sig där Amasten efter genomförda försäljningar blir ett renodlat bostadsbolag.

Platsannonser