Fredrik Brodin, vd, Offentliga Hus. Foto: Offentliga Hus
Fredrik Brodin, vd, Offentliga Hus. Foto: Offentliga Hus
Fastigheter

SBB förvärvar majoritet i Offentliga Hus

SBB köper 54,3 procent av aktier och röster i börsnykomlingen Offentliga Hus.

Uppdaterad 2020-12-18
Publicerad 2020-12-18

Parterna, SBB, Fastator AB och Offentliga Nordic Property Holding, har kommit överens om ett pris om 15,40 kronor per aktie och ska erläggas med 10,78 kronor kontant och 4,62 kronor med nyemitterade D-aktier i SBB.

Totalt motsvarar det ett kontantvederlag om 1 497 535 533 kronor och totalt 20 703 256 nya D-aktier i SBB till ett värde om totalt 641 800 943 kronor baserat på ett pris om 31 kronor per D-aktie, innebärande en fördelning om 70 procent kontant vederlag och 30 procent nya D-aktier i SBB. Den totala köpeskillingen för samtliga aktier i transaktionen är 2 139 336 476 kronor.  Det framgår av ett pressmeddelande.

Offentliga Hus noterades på Nasdaq First North Premier i slutet av oktober.

Transaktionen förväntas tillträdas den 23 december 2020 och kommer då enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar att utlösa en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Offentliga Hus.

Erbjudandet ska enligt Takeover-reglerna lämnas inom fyra veckor från det att transaktionen har genomförts och aktierna i Offentliga Hus har tillträtts. När transaktionen är genomförd kommer SBB att offentliggöra detta och avser därefter att lämna erbjudandet inom den tidsfrist som anges i Takeover-reglerna och i enlighet med bestämmelserna.

Texten uppdateras.

 

Platsannonser

Logga in