Ilija Batljan, vd och grundare av SBB. Foto: TT
Ilija Batljan, vd och grundare av SBB. Foto: TT
Fastigheter

SBB drar tillbaka bud på Entra

SBB anser sig inte fått en rättvis behandling.

Uppdaterad 2020-12-09
Publicerad 2020-12-09

SBB offentliggjorde det frivilliga uppköpserbjudandet  att förvärva samtliga utestående aktier i Entra den 27 november.

Sedan erbjudandet lämnades har SBB utfört åtgärder i förhållande till de fullföljandevillkor som följer av erbjudandet.

Entra offentliggjorde idag ett pressmeddelande avseende en betydande ökad värdering av sitt fastighetsbestånd. Den uppdaterade värderingen ökar värdet på Entras fastighetsportfölj med 8,1 procent till 56,5 miljarder NOK, från 51,8 miljarder NOK som presenterades i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Detta motsvarar en värdeökning på 23 NOK per aktie jämfört med bokförda värden per 30 september 2020, justerat för minoritetsintressen och investeringar under perioden. Entras EPRA NRV var 162 NOK per aktie per 30 september 2020. Nettoavkastningen på Entras portfölj med den uppdaterade värderingen är cirka 4,5 procent.

Motivet för värdeökningen tillskrivs främst lägre avkastning på transaktionsmarknaden. SBB vill påpeka att det endast har funnits ett begränsat antal relevanta transaktioner och att dessa transaktioner inkluderar justeringar av verkligt värde för bland annat uppskjuten skatt och finansiella derivat - motsvarande EPRA NNNAV-metoden som rapporterades under Q3 2020 till 147 NOK per aktie. 

Den uppdaterade värderingen är inte genomförd i linje med tidigare praxis och, enligt SBB, inte i linje med den norska marknadsutvecklingen i allmänhet. Den nya tillhandahållna informationen skapar osäkerhet avseende den historiska rapporteringen från Entra. Denna historiska rapportering utgör grunden för SBB:s bud och SBB känner inte längre tillräcklig säkerhet i tillförlitligheten på Entras historiska rapportering, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

SBB vill framhäva att de inte har fått tillgång till någon detaljerad information i samband med due diligence-granskningen eftersom Entra har begränsat åtkomsten till information med hänvisning till att SBB är en konkurrent på den norska marknaden (SBB:s norska portfölj består huvudsakligen av förskolor, äldreomsorg, LSS-boenden och på geografiska lägen där Entra inte är representerade).

SBB anser sig därmed inte fått en rättvis behandling och har inte haft möjlighet att uppfylla villkoret avseende due diligence-granskningen i samband med erbjudandet.

Mot bakgrund av ovan måste SBB tyvärr meddela att villkoret i erbjudandet avseende due diligence-granskningen inte kommer att kunna uppfyllas och inte heller kommer att frånfallas och att erbjudandet därmed kommer att dras tillbaka.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in