Eva Pantzar Waage, vd för Säkra sedan i oktober 2019. Foto: Säkra
Eva Pantzar Waage, vd för Säkra sedan i oktober 2019. Foto: Säkra
Försäkring

Säkra förvärvar ytterligare fem förmedlarbolag

Under året har därmed Säkra förvärvat totalt femton (15) nya förmedlarbolag.

Uppdaterad 2020-12-16
Publicerad 2020-12-16

Under december månad förvärvade Säkra Collum Försäkring AB, Globala försäkringsförmedlare AB, Pensum Norrland AB, Insurify AB och Engla Försäkringsmäkleri AB.

– Vi är stolta över att vi har lyckats attrahera så många förmedlarbolag till Säkra. För oss är det viktigt att hitta bolag som delar samma värderingar som Säkra med kunden i fokus och lokal närvaro. Vi ser ett fortsatt stort intresse i branschen av att vilja vara med och bygga Säkra 2.0, säger Richard Nilsson, Tillväxtchef på Säkra.

I mars 2020 gick Adelis in som huvudägare i Säkra AB. Samtidigt förvärvades huvuddelen av Säkras förmedlarkontor för att bilda ett ledande förmedlarföretag med fokus på sakförsäkring, livförsäkring, pension och sparande. I och med detta blev merparten av förmedlarbolagen partners i Säkra.

Adelis har lagt en aggressiv tillväxtstrategi och planen tycks hålla väl och Säkra planerar inte att slå av på takten under 2021.

– 2020 har varit ett utmanande år för oss alla med anledning av covid-19. Vi har dessutom implementerat en helt ny organisation och är därför extra stolta över att vi har lyckats hålla uppe både aktivitet och resultat inom koncernen. Vi har lyckats väl under året med att attrahera flera nya förmedlarbolag och har inför 2021 ingått flera ”Letter of Intent” vilket känns mycket inspirerande och ligger helt i linje för vår fortsatta tillväxtstrategi. Vi ser fram emot att välkomna fler nya medarbetare och förmedlarbolag under 2021 till Säkra, säger Eva Pantzar Waage, vd och koncernchef på Säkra.

Platsannonser