"Den främsta anledningen till vår starka tillväxt är ett antal underliggande megatrender i samhället," säger Maria Hedengren. Foto: Magnus Glans
Börs

Så ska Readly gå med vinst

Datadrivna insikter från Readly hjälper förlagen att tjäna pengar.

Uppdaterad 2020-09-02
Publicerad 2020-09-01

Readly ska börsnoteras i slutet av september, men lönsamheten ligger fortfarande fyra–fem år fram i tiden. Nu berättar vd Maria Hedengren för Realtid hur bolaget ska vända röda siffror till svarta.

Readly har haft en tillväxt på 44 procent under åren 2017-2019 och redan under första halvåret 2020 var tillväxten 33 procent, vilket delvis kan förklaras av ett ökat intresse under coronapandemin.

– Men den främsta anledningen till vår starka tillväxt är ett antal underliggande megatrender i samhället, och det är också kombinationen av dessa trender som gör att det nu är rätt tidpunkt att börsnotera Readly, säger Maria Hedengren till Realtid.

Readlys kunder har visat sig vara väldigt trogna bolaget. Enligt Maria Hedengren är varumärkeskännedomen god, nyckeltalen fina och intäktsretentionen stor – mer än hälften av kundintäkterna är fortfarande kvar fem år efter tidpunkten då prenumeranterna först tecknade sig för Readly.

– Därför ser vi samtidigt att det är alltför tidigt för oss att gå med vinst ännu. I stället är vårt fokus på att växa, vilket vi planerar att göra med 30-35 procent per år, säger hon.

Ett av Readlys starka ess i rockärmen är de data som bolaget samlar in kring läsandet. Tiden som kunderna lägger på att läsa vissa tidskrifter ligger till bas för hur stor ersättning som förlagen får från Readly. Enligt Maria Hedengren betalar bolaget ut mer än hälften av intäkterna till tidskriftsförlagen.

– Hittills har vi samlat in mer än 25 miljarder datapunkter från all läsning. Det är anonymiserade data, men insikterna delar vi med förlagen via ett backofficesystem. Där går förlagen in och tittar hur deras innehåll och annonser presterar, och många förlag är inne dagligen för att se och lära sig hur de kan producera ett ännu mer attraktivt utbud, säger Maria Hedengren.

Nyligen lanserade Readly en uppdaterad tjänst, Readly Insight, som ger förlagen ännu fler detaljer om läsningen. Readly använder även själva dessa data, bland annat genom annonssystemet Readly Ads, som än så länge bara finns i Sverige.

– Readly Ads är ett väldigt precist verktyg för annonser, men det är fortfarande ett väldigt tidigt skede för den produkten. Annonsverktyget finns än så länge bara i Sverige, men i takt med att Readly växer så kommer vi att rulla ut den på fler marknader, säger Maria Hedengren.

På läsfronten är tidskrifterna mest populära, men Readly har även ett antal tidningar som kunder – bland annat Expressen i Sverige. Maria Hedengren har ingen aktiv plan att utöka antalet dagstidningar på plattformen, men stänger samtidigt inte dörren för det.

– Vi ser ett stort intresse bland våra läsare för dagstidningar och vi tycker att det är intressant att det är så, säger hon.

Platsannonser