Lars Sjögren, vd för P27 Nordic Payments Platform.
Fintech

Så mycket satsar ägarna på P27

Ägarbankerna till P27 Nordic Payments Platform har nu kommit överens om hur idén om gränsöverskridande betalningar inom Norden ska förverkligas. Tillsammans skjuter de till drygt en halv miljard kronor. 

Uppdaterad 2019-10-08
Publicerad 2019-10-08

Betalningsplattformen P27 Nordic Payments Platform kan närmast beskrivas som en Swish, men för nordiska transaktioner. Syftet är att möjliggöra att realtidsbetalningar, batch-betalningar och gränsöverskridande betalningar kan ske snabbt och till en låg kostnad inom Norden.

Ägarna av P27 Nordic Payments Platform, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank har nu nått en överenskommelse på ett flertal viktiga punkter som utgör grunden för att realisera Nordens första betalsystem för realtidsbetalningar.

Ägarna har signerat ett aktieägaravtal, beslutat om affärsplan och gemensamt ställt sig bakom ett finansiellt åtagande som kommer att täcka alla kostnader till dess bolaget står på egna ben finansiellt. Det väntas ske år 2021, samma år som plattformen ska lanseras.

– Det här innebär att vi har fått den finansiering som behövs för att realisera vår idé. Nu kan vi börja bygga vår plattform på riktigt, säger Lars Sjögren, vd för P27 Nordic Payments Platform.  

Hur stor är finansieringen?
– Ägarna går in med drygt en halv miljard kronor.

Plattformen kommer initialt möjliggöra att betalningar sker direkt mellan privatpersoner och företag inom Danmark, Finland och Sverige. Ambitionen är att även möjliggöra betalningar inom resten av Norden.

Idén till er plattform föddes 2017 och ni grundade bolaget i våras. Vilken har den stora utmaningen varit?
– Vi har fått arbeta hårt för att säkerställa att de antaganden vi har gjort faktiskt håller. Vi har många intressenter och vi behöver utveckla lösningar som ligger i enlighet med våra kundernas allt högre förväntningar. Vårt samhälle blir mer kontantfritt, vilket innebär att kraven på den digitala infrastrukturen ökar.  Vi känner oss trygga med att vi har utvecklat en lösning som är framtidssäkrad. 

Hur vill ni utvecklas?
– Under hösten behöver vi få flera tillstånd godkända. Det handlar bland annat om tillstånd från Finansinspektionen och Konkurrensverket. Parallellt ska vi börja bygga den tekniska lösningen tillsammans med vår samarbetspartner Mastercard. Det är ett hårt och viktigt arbete. 

Platsannonser

Nyheter