Annons

Annons

pwcAI3.png

Bo Karlsson, transformation leader, PwC Sverige.
Bo Karlsson, transformation leader, PwC Sverige.

Så kommer AI att förändra finansbranschen

Enligt rapporten Sizing the Prize från PwC kommer den ekonomiska påverkan inom finansbranschen från AI framförallt att drivas av tre hörnstenar, bland annat tidigare upptäckt av bedrägerier och penningtvätt.

För att uppskatta effekter av och potential hos AI har PwC genomfört en analys tillsammans med Fraunhofer, en global ledare inom forskning om emerging tech, och Forbes Magazine. Målet var att identifiera de mest övertygande exemplen på potentiella användningsområden för AI inom olika branscher och utformade även ett ramverk för att bedöma effekterna av AI. 300 användningsområden identifierades och graderades för att bedöma hur AI påverkar viktiga delar av ekonomin, bland annat arbetskraft, produktivitet och styrning, och interaktionerna däremellan. Modellerna byggdes på med information från globala ekonomiska data, akademisk litteratur och PwC:s befintliga uppdrag inom automatisering.

– Det är inom ökad effektivitet, precision samt analys på realtidsdata vi ser de största vinsterna med AI. Många områden och uppgifter som uppfattas som repetitiva och enkla kommer kunna ske helt automatiskt. På så sätt kan våra medarbetare fokusera på mer strategiska och värdeskapande uppgifter som hjälper kunderna till ännu bättre affärsbeslut, säger Bo Karlsson, Transformation leader på PwC Sverige

Rapporten pekar ut tre områden med stor AI-potential inom finansbranschen:

Annons

Annons

• Skräddarsydd ekonomisk planering.

• Tidigare upptäckt av bedrägerier och penningtvätt.

• Processautomatisering – inte bara back office-funktioner, utan även mot kundens verksamhet.

– De arbetsuppgifter som människor kan koncentrera sig på fullt ut kommer att bli allt viktigare, exempelvis att förstå verksamheten eller kundens situation eller att erbjuda mer professionell feedback och insikter och därmed verkligen kunna bygga fördjupade relationer på ett nytt sätt. Människans styrkor och förmågor kontra ”maskinens” kommer att bli än viktigare i framtiden, säger Bo Karlsson och fortsätter:

– Företagens, och inte minst finansbranschens, AI-applikationer som till exempel kommer att generera beslut på låneansökningar i realtid måste få konsumentens förtroende för att bli kommersiellt gångbara. ”Trust is the currency of artificial intelligence”. Här kommer företag, revisionsbranschen och lagstiftare etablera ramverk och regelverk för hur algoritmerna och deras påverkan på beslut blir spårbara, transparenta och förtroendeskapande för dess brukare.

Rapporten visar att information som kunderna behöver för att till fullo förstå sin ekonomiska ställning och planera för framtiden finns precis inom räckhåll och anpassar sig till nya och föränderliga omständigheter. Företagen kan stödja detta genom att ta fram skräddarsydda lösningar snarare än att förvänta sig att kunderna ska gå igenom ett stort antal lösningar för att hitta den som passar bäst.

De största hindren är framförallt konsumenternas tillit och godkännande av de lagstiftande myndigheterna.

Samtidigt som personlig ekonomisk rådgivning är kostsamt och tidskrävande har AI-utveckling såsom automatiserad rådgivning gjort det möjligt att ta fram skräddarsydda investeringslösningar för massmarknadskunder på ett sätt som fram till helt nyligen enbart skulle ha varit tillgängliga för förmögna kunder och privatpersoner.

Finanserna hanteras dynamiskt för att matcha målen, till exempel besparingar till ett huslån och optimera kundernas tillgängliga medel. Denna utveckling sker i takt med att kapitalförvaltarna förstärks, och i vissa fall, ersätts av AI. Nödvändig teknik och data finns på plats, även om kundernas acceptans ännu måste öka för att det ska gå att uppnå den fulla potentialen.

– I grunden så handlar det om data och de insikter man kan generera från data. Artificiell intelligens ger fantastiska möjligheter att processa väldigt stora mängder data väldigt snabbt och ta fram beslutsunderlag enligt etablerade regler. AI kan identifiera mönster, korrelation och insikter i stora dataunderlag där människans kapacitet och logik inte räcker till. Företag med tillgång till relevant, kvalitetssäkrad data i stora mängder har möjligheter att skapa nya värden och affärsmodeller. Detta gäller också revisionsbranschen, säger Bo Karlsson.

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons