Finansmannen Christer Gardell basar över aktivistfonden Cevian Capital.
Finans

Så går det för Christer Gardells bolag

Hedgefonden Cevian Capitals rådgivningsbolag delade ut 9,7 miljoner kronor under 2017 samtidigt gick det sämre för Christer Gardells privata förvaltningsbolag medan Solsidans Bryggeri går något bättre.

Publicerad 2018-08-28

Cevian Capital AB, Gardell Holding AB, Ledrag Holding AB och Solsidans bryggeri presenterar årsredovisningarna för 2017, inlämnade till Bolagsverket i slutet av juli i år.

Cevian Capital AB presenterar ett resultat om 10,6 miljoner kronor för helåret 2017, vilket kan jämföras med 9,8 miljoner kronor året innan. Cevian Capital AB är rådgivningsbolaget till aktivistfonden med samma namn vilken förvaltar mer än 13 miljarder euro. 

Efter en extrastämma under året delade Cevian Capital AB ut 9,7 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 95,7 miljoner kronor vilket kan jämföras med 87,2 miljoner kronor året innan.

Summa eget kapital uppgick till cirka 26 miljoner kronor.

Totalt arbetar 18 anställda i rådgivningsbolaget och löner och ersättningar till anställda och styrelsen uppgick till 62,8 miljoner kronor under året.

För Gardell Holding, Christer Gardells privata förvaltningsbolag, gick det sämre än under föregående år. Årets resultat uppgick till cirka 0,9 miljoner kronor jämfört med drygt 4,5 miljoner kronor året innan. Valutavinsterna gick ned från fjolårets 4,8 miljoner kronor till cirka 1,8 miljoner kronor liksom utdelningarna från intressebolag från 364.000 kronor till 238.000 kronor.

Summa eget kapital uppgår till cirka 140 miljoner kronor, efter en utdelning om 30 miljoner kronor efter en extrastämma under året.

Ledrag Holding, ett förvaltningsbolag som ägs till 50 procent av Gardell Holding presenterar en förlust om 34.000 kronor under året, vilket ligger i linje med förlusten året innan om cirka 33.000 kronor. Under året har villkorade aktieägartillskott erhållits om 150.000 kronor, framgår det av årsredovisningen.

Solsidans Bryggeri AB, som ägs till 41,8 procent av Gardell Holding, redovisar en förlust om 431.000 kronor, vilket var lägre än förlusten året innan som landade på 734.000 kronor. Styrelseordförande i Solsidans bryggeri är Johan Zethraeus som även är growth manager på Söderberg & Partners.

Platsannonser