Magdalena Wahlqvist Alveskog Handelsbanken Fonder
Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd för Handelsbanken Fonder. Foto: Handelsbanken
Bank

Så blev Handelsbanken Fonder störst inom nysparande under 2020

Coronapandemin har något paradoxalt fått fler att spara, spara mer och mer långsiktigt, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd för Handelsbanken Fonder, till Realtid.

 

Publicerad 2021-02-03

Efter ett snabbt och stort utflöde av sparande i fonder i mars i fjol har fondmarknaden mer än återhämtat sig, något som tydligt syns i Handelsbankens senaste bokslutskommuniké för perioden januari-december 2020. De totala nettoinflödena till bankens fonder ökade under helåret 2020 med 37 procent till 40,8 miljarder kronor. Det kan jämföras med 29,7 miljarder kronor för helåret 2019. Därmed är Handelsbanken störst inom nysparande bland fondmarknadsaktörerna i Sverige under 2020. Av de totala nettoflödena till den svenska fondmarknaden gick 46 procent till Handelsbankens fonder.  

– Avkastning och miljöavlastning har vi lyckats leverera till våra kunder. Vi är glada, tacksamma och ödmjuka för deras förtroende och vi ser att det har, under en längre tid förts in mycket kapital till våra fonder. Bakom tillväxten ligger ett långt och hårt arbete, en genomtänkt investeringsprocess, samt en inkludering av hållbarhet vid investeringsbesluten; vilket är attraktivt för våra kunder, båda att investeringar är hållbara men även att hållbara investeringar är lönsamma och ger bra avkastning, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd för Handelsbanken Fonder, till Realtid.

Miljöomställningen fortsätter vara ett starkt tema samtidigt som corona-pandemin har visat att man ska tänka sitt sparande långsiktigt, vilket än mer stärkt temat. 

– I mars var det stora utflöden i fondmarknaden i Sverige, vilket skapade en del oro. Men sedan har vi sett att det vänt och blivit en positiv utveckling på fondmarknaden som helhet. Det finns många tragiska effekter av Corona, inklusive att man förlorar sitt jobb och då behöver man använda sparade pengar. Fler har även sett behovet av att spara för att man inser att det kan hända sådana hemska saker igen. På ett sätt har pandemin fått svenskar att spara mer och spara mer långsiktigt, säger hon.

Under 2020 har Handelsbanken fortsatt med att införa förbättrade hållbarhetskrav i bankens fonder. Detta har resulterat i att vid utgången av fjärde kvartalet hela 88 procent av den totala fondvolymen följde de nya kraven. Denna siffra inkluderar alla fondbolag i koncernen, det vill säga Handelsbanken Fonder, Optimix i Holland, Handelsinvest i Danmark och Heartwood i Storbritannien. För Handelsbanken Fonder ligger den siffra till och med över 95 procent.

– Vi har investerat i lösningsbolag, det vill säga bolag som vill lösa framtida utmaningar i linje med Globala målen i Agenda 2030. Miljöomställningsbolag inom energisektorn, har vi också investerat i och där har vi höga krav. Ett minimikrav är att bolagen ska redan kommit en bra bit på vägen och generera mindre än 50 procent av sin omsättning från fossilt. Vi ställer också krav på hållbarheten av framtida investeringar och följer bolagens utveckling varje år.

Hon fortsätter:

– Vi lanserade redan 2005 vår första fond som exkluderade bolag inom fossilt men även inom andra kontroversiella sektorer. Och vi ser att det bara blir mer och mer fokus på hållbarhet bland våra kollegor och konkurrenter och fonder med sådana exkluderingar börjar bli standarden. Det är nu viktigare att jobba med inkluderingen av lösnings- och omställningsbolag, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog.

Hållbarhetsfokuserade fonden Handelsbanken Hållbar Energi lockade bara den 20,8 miljarder kronor i nettosparande under året.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in