Börs

Rusning till Avanza

Avanzas kundtillväxt under andra kvartalet uppgick till 53 000 nya kunder, det är en ökning med 68 procent. Samtidigt ökade nettoinflödet med 134 procent.

Publicerad 2020-07-14

Rörelseintäkterna ökade med 85 procent. Samtliga intäktsrader förbättrades. Courtagenettot ökade med 148 procent, och valutaintäkterna och Avanza Markets vilka återfinns inom övriga intäkter ökade med 175 respektive 43 procent. Räntenettot ökade främst som ett resultat av förbättrad avkastning på överskottslikviditeten och högre utlåningsvolymer. Det framgår av Avanzas kvartalsrapport som presenteras nu på morgonen.

Rörelsekostnaderna ökade med 12 procent, främst relaterat till fler medarbetare och därmed högre personalkostnader. Kostnadsökningen för helåret bedöms som tidigare kommunicerats uppgå till 12 procent, vilket är inom den långsiktiga kostnadsguidningen på 9–12 procent

Resultat efter skatt uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 178 procent

– Trenden att se om sitt sparande har förstärkts. Särskilt i kristider blir det uppenbart hur viktigt det är att ha ett sunt sparande. För Avanza har detta bidragit till en fortsatt mycket stark kundtillväxt där vi redan ligger i nivå med hela 2019. Ambitionen att skapa den bästa plattformen för sparande och investeringar är det som tagit oss dit vi är idag. Även om aktiviteten kan gå ner framöver är det min övertygelse att vi har höjt vår lägstanivå ytterligare under kvartalet, skriver vd Rikard Josefson i en kommentar till rapporten.

Avanzas aktie har sedan årsskiftet gått upp med 58,59 procent.

Platsannonser