Bank

"Risken för dryga böter ökar för Swedbank"

"Uppdrag Gransknings nya avslöjande visar hur Swedbank inte bara kan ha gjort sig skyldig mot regelverk mot penningtvätt utan även hur banken även kan ha använts för att kringgå de sanktioner som införts mot Ryssland", säger Aktiesparanas vd Joacim Olsson.

Uppdaterad 2019-11-21
Publicerad 2019-11-20

Uppdrag Granskning uppger att storägare till den ryska vapentillverkaren Kalashnikov har skickat cirka 10 miljoner kronor till sin amerikanska motsvarighet i Kalashnikov USA. Det har skett med Swedbanks hjälp, trots att internationella sanktioner förbjuder bolagen att göra affärer. Swedbank kan därför ha gjort sig skyldig till sanktionsbrott, enligt Uppdrag Granskning.

Aktiespararnas vd Joacim Olsson välkomnar Uppdrag gransknings fortsatta arbete och att de därmed utför en del av det uppdrag som en särskild granskare skulle ha gjort om Aktiespararnas yrkande på Swedbanks stämma fått stöd av bankens storägare.

– UG:s nya avslöjande belyser tydligt hur Swedbank inte bara kan ha gjort sig skyldig mot regelverk mot penningtvätt utan hur banken även kan ha använts för att kringgå de sanktioner som införts mot Ryssland. Därmed ökar risken för dryga böter, säger Joacim Olsson. 

Joacim Olsson ser också en risk att det kan komma fler negativa nyheter för Swedbank.

– Lägg till att UG endast spårat några miljoner dollar och deras väg ut ur Ryssland. Totalt uppgår Swedbanks misstänkta penningtvättstransaktioner till 1 400 miljarder kronor. Det finns alltså en stor risk för många fler graverande exempel som myndigheternas granskningar kan avslöja.

Bankens sätt att hantera kommunikationen kring detta fortsätter att förbrylla Joacim Olsson: 

– I UG upprepar Jens Henriksson ett tidigare budskap om att man inte känner till några misstänkta sanktionsbrott, men efter att intervjun gjordes så meddelar banken till UG att man redan kände till dessa transaktioner. Det går inte ihop.

Aktiespararnas uppfattning är att Swedbank ännu inte lever upp till sina egna ledord om öppenhet om vad som har hänt, hur det har kunnat hända och vad som görs för att det inte ska hända på nytt.

– Förhoppningsvis kommer den kommande interna rapporten att bli publik under Q1 så att frågor kan besvaras istället för att nya hela tiden skapas. Ger rapporten inte svar på de frågor som tusentals aktieägare ställer sig så kommer vi att upprepa vårt krav på en särskild granskare tillsatt av bolagsstämman, säger Joacim Olsson. 

Söderberg & Partners sparekonom Joakim Bornold:

– Att bryta mot amerikanska sanktioner är förstås allvarligt. Men det som kommer fram idag pekar inte på att Swedbank aktivt har gjort det. Man är vad jag förstår med begränsade belopp med i en del av kedjan men inte i själva överföringen till den amerikanska motparten.

– Som aktieanalytiker är det svårt att se att det skulle få någon större effekt på aktiekursen, tillägger Joakim Bornold. 

Även Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, räknar med små effekter av det som framkommer om sanktionsbrott relaterat till transaktioner till Kalashnikov i USA. 

– Det handlar om i sammanhanget små belopp. Banken förväntar sig en tillrättavisning från amerikanska myndigheter för att säkerställa att banken har tillräckliga procedurerer för att inte bryta mot USA:s sanktionslagar, och möjligen också böter. Men det är svårt att se att bötesbeloppen skulle bli särskilt höga för detta, säger Frida Bratt. 

Däremot räknar Frida Bratt med att storleken på potentiella böter till amerikanska myndigheter, inklusive annat som tidigare framkommit, kan bli höga. Hon hänvisar till uppskattningar som större analyshus har gjort och på “allmän marknadstro”.

– Morgan Stanley har gjort bedömningen att marknaden räknar med böter för Swedbank på 2,6-3,5 miljarder dollar vilket ju är ett enormt belopp. Jag tror inte dagens uppgifter bidrar till att den uppskattningen bör förändras avsevärt, säger Frida Bratt.

Claes Hemberg, fristående ekonom med bakgrund på Avanza, uppger att den som väntade sig fakta om SEB:s roll ifråga om penningtvätt fick noll i SVT:s nya program. Men det betyder inte att SEB slipper granskning eller kritik utan att vi får vänta ytterligare dagar. 

– Att SEB gick ut och informerade om programmet, kan vi idag tycka ter sig märkligt, men SEB hade inte sett programmet utan blev snarare tvingade att skicka ut ” minus 12 procnet-pressmeddelandet", säger Claes Hemberg. 

När det gäller Swedbank uppger Claes Hemberg att inget framkommit som ändrar helhetsbilden. 

– Nu är beloppet 10 miljoner kronor inga belopp som förändrar helhetsbilden. Att tvättade pengar används för vapenköp, kan tyvärr inte beskrivas som överraskande. Därför har det nya programmet inte förändrat bilden nämnvärt, fortsätter Claes Hemberg. 

Swedbank tog under en intervju som SVT gjorde den 7 november emot ett dokument, som lämnades över till den interna utredning som leds av den internationella advokatfirman Clifford Chance, skriver Swedbank i ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen. 

“Enligt besked från Clifford Chance var information i dokumentet, i den mån den är relevant för undersökningen, redan känd inom den interna utredningen. Banken känner inte till att några överträdelser av OFAC:s sanktionsbestämmelser skulle ha framkommit i den pågående interna utredningen", skriver banken. 

– Jag blir bestört och beklämd, säger  Swedbanks vd Jens Henriksson när han konfronterats med uppgifterna.

Swedbank räknar med att arbetet med den interna utredningen blir färdig i början av nästa år. 

Swedbanks aktiekurs sjunker cirka 3 procent i den tidiga handeln. 

Platsannonser