Bank

Resurs gör nedskrivningar på 48 Mkr

I samband med sin transformationsresa har Resurs Bank gjort en genomsyn av balansräkningen och identifierat nedskrivningsbehov om 48 miljoner kronor varav 38 miljoner kronor avser aktiverade IT-investeringar.

Publicerad 2021-01-13

Nedskrivningen påverkar rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2020, har ingen likviditetspåverkan och marginell påverkan på kapitalbasen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Resurs transformationsresa inleddes med att skapa en mer effektiv organisation med tydligt nordiskt fokus. Förhandlingar med fackliga representanter slutfördes som planerat under det fjärde kvartalet och som tidigare kommunicerats medförde åtgärderna jämförelsestörande kostnader om cirka 22 miljoner kronor under det fjärde kvartalet. 

Parallellt med detta arbete har bolaget också gjort en genomsyn av balansräkningen vilket resulterat i en nedskrivning om 38 miljoner kronor avseende aktiverade IT-investeringar. Under det fjärde kvartalet har även nedskrivning genomförts av ett mindre onoterat aktieinnehav om cirka 10 miljoner kronor. Nedskrivningarna har ingen likviditetspåverkan samt marginell påverkan på kapitalbasen, men påverkar rörelseresultatet för det fjärde kvartalet.

– För att långsiktigt säkerställa en konkurrenskraftig, hållbar och lönsam bank genomför vi nu vår transformationsresa. Vi vill bli en mer datadriven och tech-orienterad finansiell aktör. De åtgärder vi genomför nu skapar förutsättningar för att säkerställa att viktiga affärsdrivande IT-projekt och lösningar kan genomföras de närmaste åren, säger Nils Carlsson, vd, Resurs Bank i en skriftlig kommentar.

Platsannonser

Logga in