Fonder

Rekordavkastning för AP4

Fjärde AP-fonden, AP4, gav en rekordavkastning om 21,7 procent under 2019, mätt efter avgifter. 
 

Camilla Jonsson
Uppdaterad 2020-02-21
Publicerad 2020-02-21

– AP4:s avkastning och resultat för 2019 är de högsta sedan starten av det nya ensionssystemet 2001. Årets starka utveckling på de finansiella marknaderna behöver samtidigt ses i ljuset av den mycket tuffa avslutningen på 2018 med kraftigt fallande börser och stigande räntor, säger Niklas Ekvall, vd på AP4, i en kommentar, enligt Finwire.

Resultatet var 75,2 miljarder kronor (-0,5). Förvaltat kapital var 418 miljarder kronor, upp från 349,3 miljarder året före.

Snittavkastning den senaste tioårsperioden har legat på 9,9 procent.

Platsannonser