Åsa Lindhagen, Finansmarknadsminister och biträdande finansminister
Åsa Lindhagen, Finansmarknadsminister och biträdande finansminister. Foto: Regeringskansliet
Finanspolitik

Regeringen föreslår nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

Regeringen föreslår att införa nya bestämmelser om startkapital och ett nytt sätt att beräkna kapitalkrav för värdepappersbolag.

Uppdaterad 2021-02-26
Publicerad 2021-02-26

Regeringen föreslår att nya bestämmelser om startkapital och ett nytt sätt att beräkna kapitalkrav för värdepappersbolag införs, detta enligt ett förslag som regeringen idag överlämnat till Lagrådet. Vidare föreslår regeringen en anpassning av bestämmelserna om bland annat bolagsstyrning, riskhantering och tillsyn av värdepappersbolag så att dessa blir bättre anpassade till verksamheten i sådana bolag. I dag omfattas värdepappersbolagen av samma kapitaltäckningsregelverk som banker och andra kreditinstitut på EU-nivå. 

– Ett regelverk som är anpassat till de risker som är typiska i värdepappersbolagens verksamhet kan bidra till stabila bolag som förvaltas på ett ordnat sätt. Detta gagnar bolagens kunder, däribland konsumenter, och i förlängningen även samhället i stort, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen i pressmeddelandet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 26 juni 2021.

Lagrådsremissen finns att läsa i sin helhet här >>.

 

Platsannonser