Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
En besviken näringsminister Mikael Damberg tvingas nu dra tillbaka sitt kvoteringsförslag. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Styrelser

Regeringen backar från styrelsekvoteringen

En majoritet i riksdagen stoppar nu regeringens planer på att lagvägen tvinga fram en kvotering till bolagsstyrelser. S, MP och V misslyckades med att få majoritet för sitt förslag, som nu dras tillbaka.

Uppdaterad 2017-01-12
Publicerad 2017-01-12

Ett lagförslag skulle komma från regeringen under våren, men Alliansen och Sverigedemokraterna har nu tillsammans kommit överens under utskottsbehandlingen i civilutskottet om att stoppa förslaget. I ett förslag till tillkännagivande till regeringen säger utskottet att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag.

Civilutskottet anser att regeringen bör verka inom EU för nationellt självbestämmande i fråga om könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser. Anledningen är att EU-kommissionen lagt fram ett förslag till direktiv om kvotering i bolagsstyrelser. Enligt utskottet bör detta vara frågor för varje medlemsland att bestämma.

Platsannonser