Finans Nyhet

Rådgivaren utan insyn

Publicerad
Uppdaterad

Björn Rosengren är rådgivaren utan insyn. Stenbeck svarar Finansinspektionen att Björn Rosengren saknar insyn i sfärens börsnoterade bolag: Kinnevik, MTG, Tele 2 och Cherry.

Olle Blomkvist

Björn Rosengren tituleras Senior Advisor för Tele 2, MTG, Metro International SA och Invik och det är enligt Rosengrens egna uppgifter Investment AB Kinnevik som tecknat avtalet och betalar hans lön, som bäst uppgått till 10 miljoner kronor om året.

Som Realtid.se kunde berätta den 18 februari har Stenbecksfärens svenska börsnoterade bolag inte registrerat Björn Rosengren som insider hos Finansinspektionen, FI. Det är en rutin som vanligtvis fungerar smärtfritt. Till exempel har MTG i dagsläget 43 personer anmälda som insynspersoner, dock inte Björn Rosengren.

Lagen säger att börsbolagen ska anmäla de personer ”som får tillgång till icke-offentliggjord information om sådant som kan påverka kursen på aktien”.

Annons

Efter att Realtid.se uppmärksammade att Björn Rosengren inte förekom i Finansinspektionens insynsregister, begärde Peter Nylén på FI svar på Rosengrens ställning i Stenbeckbolagen.

Nu har Kinneviks vice vd Anders Fällman svarat FI.

”Björn Rosengren har inte något uppdrag för Investment AB Kinnevik där han normalt får tillgång till icke offentliggjord information om sådana förhållanden som kan påverka kursen”, skriver Fällman.

Annons

Kinnevik fick också frågan om Rosengrens ställning i MTG, Tele 2 och Cherry, där Kinnevik har stora aktieinnehav. Men inte heller där ska Rosengren ha en sådan roll att han har insyn, trots arbetet som Senior Advisor.

”Investment AB Kinnevik vill notera att frågan rätteligen borde ställas till respektive aktiemarknadsbolag, men att Investment AB Kinnevik efterhört med respektive bolag angående Björn Rosengrens förhållanden i dessa aktiemarknadsbolag. Enligt den information som dess aktiemarknadsbolag lämnat till Investment AB Kinnevik har Björn Rosengren inget uppdrag i dessa aktiemarknadsbolag där han normalt får tillgång till icke offentliggjord information om sådana förhållanden som kan påverka kursen i respektive aktiemarknadsbolag.”

Stämmer Fällmans beskrivning så är Rosengrens roll mer begränsad än han själv velat framställa den.

Annons

Kan man vara rådgivare utan att ha insyn?

– I normalfallet skulle jag svara nej, men i Rosengrens fall ja. Jag tror varken att han får reda på något som är känsligt på kontinuerlig bas, eller ens vill det. Han har nog inte så mycket koll, säger Stig-Björn Ljunggren, fil dr och samhällsdebattör.

– Även om han säkert i vissa fall får reda på både det ena och det andra, tillägger Stig-Björn.

Stig-Björn beskriver Rosengren som en försupen trapper i cowboyfilmerna – ”han som pratar med indianerna”. Fast inte försupen.

Men värdet av Rosengren som dörröppnare är färskvara.

– Björn Rosengrens kunskap om det politiska livet är på väg att klinga av, i synnerhet om det blir regimsskifte nästa år.

– Däremot förstår jag inte vad Kinnevik och MTG skulle tjäna på att inte anmäla honom som insynsperson, säger Stig-Björn Ljungggren.

Annons