Riskpremien, PWC
Börs

PWC: "Historiskt höga nivåer på riskpremien"

Enligt årets PWC-studie så har avkastningskravet för investeringar på börsen minskat inom samtliga kategorier utom en.

 

Publicerad 2021-06-08

– Årets studie visar att marknadsriskpremien för investeringar på den svenska aktiemarknaden har minskat med 1 procentenhet till 6,7 procent. Men trots en urstark börs så har vi fortfarande historiskt höga nivåer på riskpremien. Det är bara vid tre tillfällen under undersökningens tjugotreåriga historia som vi har noterat en högre riskpremie, säger Jon Walberg, ansvarig för företagsvärderingar på PWC i en skriftlig kommentar.

För aktörer inom Corporate Finance märks istället en viss ökning och där snittet nu är 0,6 procentenheter högre än bland företrädare för riskkapital, samt 1,7 procentenheter över snittet för fondkommissionärer. 

Årets undersökning visar även att de senaste årens trend fortsätter när det gäller ett minskat användande av statsobligationer som referensränta för en riskfri investering.

– Utvecklingen är särskilt tydlig när det gäller den femåriga statsobligationen som bara 3 procent anger att de använder som referens, vilket kan jämföras med 14 procent ifjol. Nu säger närmare var tredje respondent att de utgår från andra räntor och bland annat då långsiktiga amerikanska räntor eller en långsiktig normaliserad ränta baserad på realränta, säger Jon Walberg.

Rapporten visar även att avkastningskraven är generellt lägre för börsinvesteringar i bolag med så kallad ESG-profil. Hälften av respondenterna anser att de här investeringarna har ett lägre avkastningskrav och lika många menar att det inte påverkar avkastningskravet alls. Noterbart är att inte någon av de medverkande i undersökningen angav att ESG-profilering leder till ett högre avkastningskrav. 

Platsannonser

Logga in