Annons

Annons

Pensionsmyndigheten kräver 210 Mkr av Allra-toppar

Nu har Pensionsmyndigheten lämnat in ett enskilt skadeståndsanspråk mot Alexander Ernstberger och tre av de övriga åtalade i Allrahärvan om drygt 210 miljoner kronor samt yrkar om kvarstad på bolagen och andra tillgångar. Myndigheten pekar bland annat på fara för att pengar kommer att förvinna.

Pensionsmyndigheten har nu lämnat in ett enskilt skadeståndsanspråk samt meddelar domstolen att man biträder åtalet. Pensionsmyndigheten yrkar att tingsrätten ska förpliktiga Alexander Ernstberger, David Persson Rothman, Johan Bergsgård, Olle Marcusson samt bolaget S2 Invest AB och DPR Invest AB att utge ett skadestånd om drygt 23,3 miljoner dollar, motsvarande cirka 210 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten yrkar även att en kvarstad ska förordnas på bolagen samt David Persson Rothmans egendom på så mycket att parternas respektive skadeståndsskyldighet kan antas bli täckt vid utmätning.

Pensionsmyndigheten vill även att motparterna, alltså de åtalade, ska stå för myndighetens rättegångskostnader.

Annons

Annons

Pensionsmyndigheten skriver att svarandena har genom sina handlingar orsakat pensionsspararna en skada om drygt 23,3 miljoner dollar.

”Skadan utgör det överpris - utifrån det pris som hade gällt om fondandelsägarnas intresse hade iakttagits – investeringsfonderna har betalat för värdepapper efter investeringsbeslut", skriver Pensionsmyndigheten och menar att man borde ha betalat ett arvode om högst 500 000 kronor för upphandlingstjänsten avseende värdepappren.

Oak Capitals arvode var 23, 6 miljoner dollar, istället för 69 702 dollar.

När skadan ägde rum ägde pensionsspararna inom premiepensionssystemet 99 procent av fondandelarna i investeringsfonderna, vilket betyder att besluten om investeringarna innebar en skada om 23,3 miljoner dollar, enligt myndigheten.

Vidare skriver Pensionsmyndigheten att om de svarande inte ska anses vara skyldiga för överspriset ska de dock betala skadestånd för det belopp som den aktuella parten erhållit.

Pensionsmyndigheten noterar i sitt yrkande att åklagaren har hävt penningbeslaget avseende S2 Invest AB. Åklagarens kvarstadsbeslut om 55 765 000 kronor från den 14 juni står dock kvar.

Myndigheten hänvisar till att kronofogdemyndigheten har omhändertagit tillgångar om sammanlagt cirka 74 miljoner kronor till säkerställande av dels penningbeslaget, els kvarstadsbeslutet från den 14 juni 2018. Åklagarens hävning av kvarstadsbeslutet för två dagar sedan frigör därmed tillgångar om cirka 18,2 miljoner kronor, skriver Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten anser att det föreligger fara i dröjsmål om inte denna summa säkerställs på nytt genom ett nytt högre kvarstadsbeslut. Myndigheten tror nämligen att tillgångarna kommer att undandras.

Myndigheten noterar även att Alexander Ernstberger upptaxerades den 18 december 2018 och ska betala en skatteskuld om 1,4 miljoner kronor senast den 17 januari 2019 och 38 miljoner kronor senast den 28 januari 2019. Dels rör det sig bland annat om oredovisad lön från Svensk Fondservice och Supero dels rör det sig om förmåner såsom helikopterförmån och båtförmån men även om obetalda arbetsgivaravgifter. Om Alexander Ernstberger inte betalar denna skuld riskerar han att försättas i konkurs.

Samtidigt som Pensionsmyndighetens yttrande inkom till Stockholms tingsrätt har man även skickat ut en kallelse till  de åtalade samt deras ombud om ett förberedelsesammanträde som äger rum den 20 mars.

Åklagare Markus Hellsten har samtidigt begärt om förlängd åtalstid gällande Mattias Bengtsson och Ewran Mersin samt bolagen Firstmile Asset Holding och ECME Holding, misstänkta för grovt penninghäleri samt trolöshet mot huvudman.

Vid sidan om brottmålet pågår även ett tvistemål mellan Pensionsmyndigheten och Allra Asset Management där myndigheten kräver yrkar att fondbolaget ska betala 21 miljoner dollar jämte ränta samt rättegångskostnader.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons