Hamish Mabon, auktoriserad revisor på EY
Revision

"Passar som hand i handske"

Efter 20 år väntas SEB byta revisionsbyrå till följd av den nya revisorslagstiftningen. "Att det blir en yrkesmässig utmaning av den högre skolan där jag får leda ett otroligt kompetent team är något jag och teamet i övrigt verkligen ser fram emot" säger Hamish Mabon på EY som blir ny huvudansvarig revisor, till Realtid.

Uppdaterad 2018-02-02
Publicerad 2018-02-02

Som Realtid.se tidigare skrev har SEB meddelat att de avser att nominera EY som revisor på stämman våren 2019 istället för PwC som de anlitat de senaste 20 åren. Bytet är en följd av den nya revisorslagstiftningen.
 
Hamish Mabon kommer att föreslås som huvudansvarig revisor. 

Han kommenterar: 

Varför tror du att SEB väljer att nominera er istället för PwC?

– Bytet föranleds till 100 procent  av den nya revisorslagstiftningen som kräver att finansiella bolag byter revisor efter 10 år. Övergångsreglerna är komplicerade, men alla stora finansiella bolag står inför samma process i närtid.

Vad skulle det innebära för EY att få SEB som kund?

– Det skulle bli ett fantastiskt erkännande för den omfattande satsning vi gjort på vårt tjänsteutbud inom den finansiella sektorn, inte minst revision av finansiella bolag. Sedan är ju SEB i det närmaste en nationalklenod i svensk näringslivshistoria, så vi är väldigt stolta över att vi synes ha vunnit nomineringskommitténs förtroende.

Varför skulle du tycka att det vore roligt att jobba med SEB?

– Jag har för närvarande en fantastiskt spännande och utmanande kundportfölj. Till följd av rotationsreglerna måste jag i närtid lämna flera av dessa och då passar detta som hand i handske. Att det sedan blir en yrkesmässig utmaning av den högre skolan där jag får leda ett otroligt kompetent team är något jag och teamet i övrigt verkligen ser fram emot.

Platsannonser