Annons

Annons

Pareto Securities förvärvar Aktieinvest

(Uppdaterad) Pareto Securities har kommit överens med Aktiespararna om ett förvärv av samtliga aktier i nätmäklaren Aktieinvest. Därmed säljs fondkommissionären, som är Sveriges äldsta nätmäklare, efter 29 år under Aktiespararnas tak.

“Under de senaste fyra åren har nätmäklaren Aktieinvest genomgått en stor transformation med tydligt fokus på digitalisering, modernisera varumärket, samt att sätta nya, moderna produkter och digitala tjänster på marknaden. Nu står det klart att den fortsatta resan sker med ny ägare”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Pareto Securities förvärvar 100 procent av aktierna i Aktieinvest FK AB av Aktiespararna, som i sin tur ägt bolaget i 29 år, sedan 1989. Aktieinvest är en av Sveriges äldsta nätmäklare och har funnits i över 50 år.

– Vi ser en stor potential i förvärvet av Aktieinvest och samarbetet med Aktiespararna, säger Mats Carlsson, vd Pareto Securities, i en kommentar i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Pareto Securities betalar cirka 40 miljoner kronor kontant för Aktieinvest.

– Men affären är större än så. I avtalet finns tilläggsköpeskillingar, det finns samarbetsavtal mellan Pareto och Aktiespararna, säkerställda förmåner till våra medlemmar och även en dimension som gör att vi kommer att få ett större nettoinflöde av nya medlemmar, säger Joacim Olsson till DI.

– Vi får i ett slag ett stort antal nya kunder och en online-plattform som blir ett fantastiskt komplement till vår nuvarande verksamhet där vi har ett mer traditionellt fokus med marknadsledande analys och investment banking-produkter. Med Paretos produkter och Aktieinvests distributionsnätverk med cirka 60 000 depåkunder skapar vi ett marknadsledande erbjudande till alla hängivna privatinvesterare.

Med Aktieinvests 40 anställda ökar Paretos Securities personalstyrka i Sverige till 150 personer. Pareto Securities får totalt närmare 480 anställda efter affären.

För Aktieinvests kunder innebär affären att de får tillgång till ett brett utbud av företagsanalys och corporate finance-produkter som till exempel börsnoteringar av aktier och obligationer.

– Jag är otroligt stolt över den förändringsresa som bolaget och alla medarbetarna gjort under dessa fyra år, vi är ett annat bolag idag. Att en erkänd och välrenommerad finansaktör som Pareto Securities väljer att köpa oss ser jag som ett kvitto på att våra satsningar uppskattats inte bara av våra kunder, säger Therese Lundstedt, vd på Aktieinvest.

Dagens produkter och tjänster kommer att kvarstå med oförändrad prislista. Dessutom fortsätter samarbetet med Aktiespararna.

– Vi ser fram emot att fortsätta vår förändring tillsammans med vår nya ägare. Kunderna är fortfarande tydligt i fokus – nu kommer vi att kunna ge dem ännu bättre digitala tjänster och en mängd nya produkter och tjänster, säger Therese Lundstedt.

En viktig del av affären har varit att säkerställa ett framtida samarbete mellan Pareto Securities och Aktiespararna.

– Att vi väljer Pareto Securities som ny ägare till Aktieinvest handlar i huvudsak om det strategiska samarbetet som nu inleds mellan Aktiespararna och Pareto Securities. Det var en avgörande faktor i vårt val av köpare. Samarbetet säkerställer våra medlemmars befintliga men även nya förmåner. Genom det kommande samarbetet med Pareto Securities kommer vi även att få ett ökat inflöde av nya medlemmar, säger Aktiespararnas vd Joacim Olsson.

Affären är villkorad av godkännande från Finansinspektionen. Transaktionen förväntas slutföras vid årsskiftet.

Jarl Securities har varit rådgivare till Aktiespararna i transaktionen.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons