Fastigheten Gasklockan och Oscar Engelbert. Foto: Oscar Properties
Fastigheter

Oscar Properties varslar

Oscar Propoerties varslar åtta personer genom ett besparingsprogram. Målet är att minska de årliga kostnaderna med 30 miljoner kronor. "Det är ingen hemlighet att bostadsmarknaden, framförallt i vår hemmamarknad Stockholm, ser väldigt annorlunda ut idag än för ett år sedan", säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

Uppdaterad 2018-12-12
Publicerad 2018-12-12

Oscar Propertiesgenomför nu ett besparingsprogram, genom att lägga ett varsel och minska omkostnader i sin övergripande verksamhet, enligt ett pressmeddelande.

- Det är ingen hemlighet att bostadsmarknaden, framförallt i vår hemmamarknad Stockholm, ser väldigt annorlunda ut idag än för ett år sedan. Vi har lanserat flera nya vägar framåt samtidigt som vi håller fast vid vår kärnaffär men vill gentemot alla våra målgrupper, inte minst våra aktieägare, också säkerställa att vi driver vår löpande verksamhet så kostnadseffektivt som möjligt, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

Besparingsprogrammet handlar dels om ett varsel på åtta tjänster inom Oscar Properties Förvaltning men också om andra besparingar. Målet är att minska de årliga kostnaderna med 30 miljoner kronor. Det kommer att tillkomma kostnader för omställningen under 2018.

- Det är med stor respekt för alla berörda kollegor som vi nu tvingas anpassa organisationen för våra framtida möjligheter, avslutar Oscar Engelbert.

Platsannonser