Oscar properties Valerum
Foto: Oscar Properties
Fastigheter

Oscar Properties Valerums obligationslånsförfarande misslyckas - OP emitterar nya stamaktier

UPPDATERAD. Oscar Properties har misslyckats även att få acceptans för förändrade villkor kring det obligationslån som ska finansiera halva 1,4-miljardersköpet från SBB.

Uppdaterad 2020-12-02
Publicerad 2020-12-02

Den femte november ville Oscar Properties ändra villkoren i det obligationslån på 710 miljoner kronor som bolaget gav ut den 14 oktober.

Realtid har skrivit flera gånger om obligationslånet, bland annat att säljaren SBB garanterar obligationslånet för det dotterbolag som tagit upp lånet, Valerum AB. Detta ifall dotterbolaget skulle råka ut för fallisemang, eller ”under vissa förutsättningar”, som det heter i ett tidigare pressmeddelande. Obligationsägarna har i så fall rätten att sälja sina obligationer till SBB för 100 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta.

SBB och Oscar Properties vill ändra till att SBB har rätten att köpa samtliga utestående obligationer om någon obligationsägare skulle påkalla sin säljoption.

Men i det färska pressmeddelandet framgår att det skriftliga förfarandet bland obligationsinnehavarna, som sagts vara svenska institutioner, för att genomföra förändringen misslyckades. Kravet på 50 procent av nominellt belopp uppnåddes inte. Därmed ska ett andra skriftligt förfarande inledas i närtid heter det.

Redan att utställaren av en obligation vill ändra villkoren mindre än en vecka efter betalningsdatum är högst ovanligt. Realtids frågor kring varför detta har dock inte besvarats av bolaget.

Ännu en gång publiceras informationen kring obligationen enbart på den hastigt ihopsnickrade hemsidan för Valerum, som Realtid skrivit om flera gånger. Det innebär att informationen inte finns på Oscar Properties egen hemsida.

Så sent som den 27 november visade det sig att Oscar Properties misslyckades kring utbytet av preferensaktier. Enligt ett pressmeddelande tvingades styrelsen frånfalla villkoret om att nå minst 50 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B i utbytet. Annars hade inte den nödvändiga företrädesemissionen på 326 miljoner kronor kunnat genomföras.

Bolaget nådde bara 22 procent av det totala antalet preferensaktier och 32 procent av det totala antalet preferensaktier av serie B.

– Jag kan konstatera att vi inte uppnått minst 50 procent i acceptansgrad, skrev Oscar Engelbert, vd på Oscar Properties, i en skriftlig kommentar.

– Självklart är jag besviken över detta utfall men då Valerum-affären är såpass viktig för Oscar Properties framtid så beslutade sig styrelsen för att frånfalla detta villkor.

Uppdaterad: Oscar Properties har nu även kommunicerat att bolaget till följd av utfallet av utbyteserbjudandet kommer att emittera 49,29 miljoner nya stamaktier. Bolaget har även en pågående företrädesemission för befintliga stamaktieägare.

Platsannonser