Annons

Annons

Ökat resultat för Resurs Holding

Halvåret 2018 blev ett bra halvår med positiva resultat siffror för Resurs Holding. ”Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder. Dessutom gör vi det på ett lönsamt sätt” säger Kenneth Nilsson, vd Resurs Holding AB, i en kommentar till halvårsrapporten 2018

Fortsatt positivt halvår för Resurs Holdning 2018. Banken blir successivt större på en växande marknad.

Kenneth Nilsson, vd Resurs Holding AB, kommenterar resultatet:

– Detta är den tionde delårsrapporten som vi lämnar sedan Resurs Holding börsnoterades den 29 april 2016. Det är också den tionde rapporten i rad då vi levererat på eller över våra finansiella mål. Låneboken ökade med 19 procent till 26,6 miljarder kronor. Den starka tillväxten drevs av båda banksegmenten och samtliga geografiska marknader och är väl i linje med vårt finansiella mål på över 10 procents lånebokstillväxt. Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder och fortsätter därmed att successivt öka våra marknadsandelar. Dessutom gör vi det på ett lönsamt sätt, rörelseresultatet i kvartalet ökade med 10 procent till 374 miljoner kronor.

Annons

Annons

  • Utlåning till allmänheten ökade med 19 procent till 26 626 miljoner kronor
  • Rörelsens intäkter ökade med 10 procent till 1 673 miljoner kronor
  • Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 718 miljoner kronor
  • Resultat per aktie ökade med 9 procent till 2,77 kronor
  • Utdelning för halvåret föreslås av styrelsen till 1,65 kronor per aktie, en ökning med 10 procent. 
Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons