Odin Fonder slopar avgifter

Det gäller köp- och försäljningsavgifter, och förklaras med att det norska fondbolaget tar steget "för att möta konkurrensen i övriga Norden och Europa".

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2009-12-21

Det skriver Odin Fonder i ett pressmeddelande.

Klicka här för att gratis få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans och försäkring varje vecka via e-post.

Enligt fondbolaget har det normala varit tidigare att fondbolag tar ut köp- och försäljningsavgifter av investerare, när det gäller fonder inriktade på utlandet.

Under senare år har dock dessa avgifter pressats och i flera fall tagits bort helt, konstaterar Odin Fonder i pressmeddelandet.

Fondbolagets vd Mikael Wickbom uppger dessutom att köp- och säljavgifterna kräver administrativt arbete som egentligen gör att intäkterna från avgifterna inte är värt besväret.

– Vi tror att fler väljer Odins aktiefonder med sina historiskt starka avkastningsresultat när vi nu tar bort avgifterna, säger Wickbom i pressmeddelandet.

Odin har 11 aktiefonder, och 8 av dem har enligt pressmeddelandet slagit sina respektive jämförelseindex sedan start - "ofta med råge".

5 av fonderna startades för mer än 15 år sedan, och alla de fem uppges finnas med bland de 30 bästa fonderna alla kategorier mätt över de senaste 15 åren.

- Vi ser att många fokuserar på kostnader i sparprodukter. Genom att ta bort köp- och försäljningsavgifterna önskar vi att göra våra aktiefonder attraktiva för fler, säger Wickbom i pressmeddelandet.

– Med endast en fast förvaltningsavgift på 2 procent blir det tydligt för andelsägarna att se vad de betalar.

Wickbom understryker även att Odin Fonder inte heller tillämpar någon resultatbaserad avgift.

Beslutet att slopa köp- och försäljningsavgifterna innebär att Odin Fonder från och med den 21 december 2009 endast ut en förvaltningsavgift på upp till 2 procent i alla sina fonder, och att köp, försäljning och byte mellan fond är kostnadsfritt.

Realtid.se får tag på Niklas Storåkers, vd på internetbaserade aktiemäklarfirman Avanza som även erbjuder fonder till sina kunder.

– Vi har kring 1.000 fonder som vi erbjuder våra kunder på vårt "fondtorg", och det är kanske bara 10 procent av dem som ännu har kvar de köp- och försäljningsavgifter som Odin Fonder nu tar bort, säger han.

Så Odin är bland de sista att ta bort dessa avgifter?

– De fonder som har dem kvar, är ett utdöende släkte.

– Det finns en trend som innebär att det råder "prispress" på fondernas avgifter.

– Så det har varit ganska många fondbolag under de senaste 3-4 åren som har tagit bort sina köp- och försäljningsavgifter.

Storåkers medger dock att Odin Fonder är skickliga i sin fondförvaltning.

– Deras fonder har gått exceptionellt bra mätt över längre tidsperioder.

– Då har de haft verkligt bra avkastning.

– Det är ett populärt fondbolag.

Avanza har sin egen fond Avanza Zero som inte har några avgifter alls, inte ens den årliga förvaltningsavgiften.

Den avser dock svenska aktier, och är en indexfond över de 30 största aktierna på Stockholmsbörsen.

Vad är Odin Fonder?

Odin Fonder är en filial till Odin Förvaltning AS som ägs till 100

procent av SpareBank 1 Gruppen i Norge.

Odin Fonder är en av Norges största aktiefondförvaltare med verksamhet i Sverige sedan starten 1990.

Odin är en aktiv förvaltare och fonderna består enbart av företag som är noggrant utvalda från respektive marknad.

Investeringsstrategin är

värdeorienterad och tar hänsyn till företagens ekonomiska fundamenta och möjligheter till utveckling på lång sikt.

Källa: Odin Fonder

Platsannonser