Ytterligare minst fem misstänkta i Falcon Funds-härvan väntar på åtalsbeslut från Ekobrottsmyndigheten.
Granskning

Nya misstänkta kopplas till plundringen av Falcon Funds

Ytterligare minst fem misstänkta i Falcon Funds-härvan väntar på åtalsbeslut från Ekobrottsmyndigheten. Flera av personerna påstås ha hjälpt till med falska investerings- och transaktionsupplägg för att tömma Falcon Funds på pengar – efter Pensionsmyndighetens tillslag.

Uppdaterad 2021-05-28
Publicerad 2021-05-27

Brottsutredningen kring Falcon Funds har redan lett fram till två åtal med fällande domar och långa fängelsestraff, bland annat mot den utpekade huvudmannen Max Serwin (tidigare Emil Amir Ingmanson). Men Ekobrottsmyndighetens utredare har hittat fler personer som misstänks ha hjäpt till med plundringen av pensionsfonderna.

Enligt Realtids granskning handlar det om minst fem personer som delgivits misstanke om brott men där åtalsbeslut ännu inte fattats. Det framgår av dokument som lämnats in till Stockholms tingsrätt, dels i den andra åtalsrundan hösten 2020, dels i ett nytt mål som öppnades tidigare i år.

I det senaste målet finns två personer som misstänks för penningtvätt. En av dessa är affärsmannen Klas-Göran Karlsson som haft flera roller i det skånska fastighetsprojekt med koppling till OS-ryttarinnan Minna Telde som Realtid rapporterat om den senaste tiden.

Det visar sig att han också spelat en aktiv roll i Falcon Funds-härvan sedan åtminstone 2016. Under det året pågick ett öppet krig mellan Pensionsmyndigheten och fondbolaget på grund av misstankar om att pensionsspararnas pengar förskingrats. Det slutade med att KPMG trädde in som förvaltare av fondmedlen.

Enligt misstankarna mot Klas-Göran Karlsson har han varit delaktig i att hjälpa huvudmännen bakom Falcon Funds med att föra ut pengar och även dölja spåren. Mest anmärkningsvärda är en serie transaktioner i slutet av 2017 och början av 2018, alltså långt efter att härvan uppdagats.

Falcon Funds hade då kvar placeringar i två certifikat som man ursprungligen hade investerat 25 miljoner euro i. Misstanken är att certifikaten var riggade redan från början. Men det fanns värden kvar vid tidpunkten. Genom att presentera ett försäljningsupplägg, som fick grönt ljus av KPMG, såldes certifikaten till en mellanhand till lågt pris. Denne sålde sedan vidare dem till Klas-Göran Karlsson personligen med ett mindre påslag.

Miljoner på konto i Monaco

Pengarna slussades via Karlssons bankkonto hos Julius Bär i Monaco. Kort därefter kunde det fulla värdet av certifikaten realiseras och det flöt in 10 miljoner euro på Monaco-kontot. I januari 2018 togs pengarna sedan snabbt ut i ett par omgångar. Merparten betalades till ett schweiziskt konto kontrollerat av Klas-Göran Karlsson själv. Men hela 2,5 miljoner euro betalades till en annan svensk boende i Schweiz: Patrik Sternek.

Klas-Göran Karlsson har fått frågor om transaktionerna vid förhör med Ekobrottsmyndigheten. Utredarna misstänker att Karlsson agerat målvakt för att dölja pengaflöden till andra personer inblandade i Falcon-svindeln. Men Karlsson uppger att han inte kände till att certifikaten köpts ut från Falcon Funds.

– Jag har inte uppfattat detta på något annat sätt än att det är fråga om verkliga affärer och därför har jag gjort dem i eget namn, säger han enligt förhörsutskriften.

– Jag förnekar brott. Jag förnekar också att det skulle finnas ett bulvanförhållande. Detta är verkliga affärer.

Utredarna ställer frågor om betalningen till Patrik Sternek.

Ville han ha något av dig för det?
– Han ville fakturera en fee.

Gick du med på att betala honom?
– Ja, till slut fick jag göra det.

Varför, ni hade inget avtal om det?
– Nej, det stämmer.

Så varför gick du med på att betala?
– Jag vill minnas att han också pratade om andra typer av affärer som skulle bli av.

Klas-Göran Karlsson säger sig inte veta speciellt mycket om Patrik Sternek. Men det visar sig att han 2018 presenterade ett avtal för Julius Bär för att motivera betalningen till Sternek. Det handlade om ett "silent participation agreement" som innebar att Sternek skulle få en del av intäkterna på certifikat-affären. Med den motiveringen betalade banken ut pengarna. Kort därefter avslutades kontot.

När förhörsledaren ställer fler frågor baserat på de dokument som finns i utredningen förklarar Klas-Göran Karlsson till slut att Patrik Sternek spelat en viktig roll för att få KPMG att gå med på affären.

– Han förklarade i efterhand att affären hade gått igenom tack vare honom.

I förhöret får han också frågor om vart resterande delar av pengarna har tagit vägen sedan de förts till Schweiz.

– Därefter har jag gjort en del investeringar och jag har också levt på pengarna. Jag har försökt delta i en fastighetsaffär som inte gick så bra.

Har någon annan än du fått del av vinsten?
– Nej.


Fler Falcon-utbetalningar

Det är inte första gången som Patrik Sternek fått del av pengar från Falcon Funds-sfären. Han bor sedan flera år i Schweiz där han arbetat för firmor som Global Financial Group, Avalon Capital och Amerock Group. Patrik Sternek är också bror till Christian Sternek på CV & Partners i Malmö som varit med och tagit in pengar till de skånska fastighetsbolagen med koppling till Minna Telde och Klas-Göran Karlsson.

När Realtid går igenom det offentliga utredningsmaterialet i Falcon Funds framkommer att både Avalon som Amerock förekommer på flera ställen i den gigantiska utredningen. Avalon beskrivs som "initiativtagare och beställare" till certifikaten Median och Viceroy, med de tillhörande investeringsfonderna DB7 och DB8, som Falcon placerade 25 miljoner euro i 2016.

Under 2016 fick Patrik Sternek vid flera tillfällen utbetalningar från Falcon-sfären, både från Max Serwins privata konto och från bolaget Solid Venture Capital. Den största betalningen är på 1 miljon euro och motiveras som "kommission för certifikaten".

Max Serwin har i förhör fått frågor om betalningarna till Sternek men uppger att han inte minns vad det kan ha gällt och att han inte vet något närmare om Patrik Sterneks roll. "Max kommer inte ihåg alls vad det kan vara", står det i förhörsutskriften.

Förhörd i Schweiz

Jerker Asplund, en av Falcon-åklagarna på Ekobrottsmyndigheten, bekräftar att Patrik Sternek figurerar i den fortsatta förundersökningen kring Falcon-transaktionerna.

–  Patrik Sternek har delgetts misstanke om grovt bedrägeri alternativt grov trolöshet mot huvudman, säger åklagare Jerker Asplund.

Ekobrottsmyndigheten genomförde i maj 2020 ett förhör med Sternek med hjälp av polisen i Schweiz men utan resultat. Sternek gjorde inga medgivanden och förklarade direkt att han "vägrar att svara på några frågor". 

Efter att förhörsledaren trots det ställt 133 frågor skickade från Sverige utan att få några svar får Sternek frågan om han vill tillägga något men denne svarar bara "inte just nu".

I samma veva förhördes ytterligare två misstänkta personer i Schweiz, varav en är en svensk som varit kollega med Patrik Sternek på Avalon Capital. Inte heller denna person ville svara på några av frågorna från Sverige.

Sammanlagt betyder detta att förundersökning pågår mot ytterligare fem personer förutom de som redan döms i de två åtalsomgångar som Ekobrottsmyndigheten redan tagit till domstol. Det är inte känt när ett eventuellt åtalsbeslut kan fattas i de nya delarna.

Realtid har sökt Klas-Göran Karlsson och Patrik Sternek för en kommentar men hittills utan framgång. 

PER AGERMAN
ANNELIE ÖSTLUND


 

Platsannonser

Logga in