Emma Berglund blir ny Managing Partner på Hamilton. Hon efterträder Johannes Ericson som lämnar efter två år i rollen.
Juridik

Ny MP på Hamilton: Ericson lämnar till Berglund

Johannes Ericson lämnar stafettpinnen efter rekordkort tid som Managing Partner på Hamilton. 
– I vår starka förändringsresa krävs full energi, säger han.

Uppdaterad 2018-05-04
Publicerad 2018-05-04

Johannes Ericson, Managing Partner på Hamilton sedan sommaren 2016, återgår på egen begäran till sin roll som partner i tvistlösningsavdelningen.

Emma Berglund, partner i firman sedan 2014, är utsedd till hans efterträdare.

– Vi har genomgått en enorm förändring på kort tid och dessutom på en marknad som är under stark omvandling. Vi måste fortsätta i samma takt och för det krävs att man växeldrar och att jag kan lämna över i full fart, säger Johannes Ericson.

Johannes Ericson utsågs till Managing Partner (MP) i samband med sammanslagningen av Hamilton och Ashurst Stockholm i juli 2016, och han var en del i det team från Hamilton och Ashurst som genomförde samgåendet. Det var därför naturligt att ta ansvar för att sammanslagningen också skulle bli lyckad, berättar han för Realtid. 

– Det var en uppgift som jag tog på mig och jag är stolt över vad vi har åstadkommit, men jag tycker att man ska låta bli att fästa sig vid positioner. Jag är inte MP, det är en roll jag iklätt mig, säger han.

Han förstår att det kan bli spekulationer i branschen med anledning av den rekordkorta tid han har suttit. Han slutar formellt den sista juni vilket innebär att det kommer bli exakt två år. 

– För att orka hålla vår tämligen snabba takt tror jag att det är bra med inte alltför långa mandatperioder. 24 månader är osedvanligt kort tid, men vår förändringsresa har gått så snabbt att jag vågar påstå att det motsvarar minst den dubbla tiden. Vi har gjort 3-4 år på 24 månader.

Under Johannes Ericsons snart två år som MP på Hamilton har byrån vuxit med sammanlagt 75 nya medarbetare, 35 som kom genom förvärvet av Ashurst och 40 som nyrekryterats. Omsättningen har ökat med cirka 70 procent, vilket är den högsta omsättningsökningen i branschen. 

Hamilton har även klättrat flest positioner i Mergermarkets M&A Report för 2017 och har i dag den proportionellt sett högsta andelen rankade partners på marknaden.

Förutom byråns snabba tillväxt och genomgripande interna förändringar, har marknadssituationen utvecklats snabbt, menar Johannes Ericson. 

– Advokatbyråerna måste svara upp mot klienternas förändrade behov och orka arbeta strategiskt med ledarskap i bred bemärkelse. Det handlar om att ha en intern kultur som harmonierar med firmans kommersiella strategi och hur man bygger firmans identitet för att positionera sig på den snabbrörliga marknaden.

Johannes Ericson, som medger att han underskattat hur mycket arbete som skulle krävas för att ro den här starka förändringsresan i hamn, tycker ändå att firman växt kontrollerat och i enlighet med den satta strategin. 

Det har gått otroligt bra, är du rädd för att misslyckas?

– Jag tror att jag är så pass professionell att jag inte låter rädslan att misslyckas styra mina beslut. Dessutom är varken framgång eller misslyckanden mina egna – vi är ett team som gör detta tillsammans. Däremot tror jag att det är bra för både mig och firman att jag slutar när det går som bäst och är som roligast, för att inte tappa fart i vår förändringsresa.

– Jag har fortfarande både lusten och energin, men jag förstår att det finns en bortre gräns och arbetet med att hitta nästa MP måste ske på ett kontrollerat och ordentligt sätt, säger Johannes Ericson och avslöjar att överlämningen varit planerad sedan en tid tillbaka.

Delägarna i Hamilton har efter en sedvanlig process nu utsett Emma Berglund till ny Managing Partner. Hon är anställd hos Hamilton sedan 2006 och partner i firman sedan 2014.

– Emma är en modern och värderingsdriven ledare som ger uttryck för firmans värderingar. Hon kommer fortsätta den förändringsresa som firman påbörjat, säger Thomas Nygren, styrelseordförande i Hamilton i en kommentar till nyheten.

I korthet förväntas Emma Berglund fortsätta den tillväxtresa som Hamilton påbörjade under Johannes Ericson.

– Jag kommer fokusera på att fortsätta bygga vårt team, stärka vår kultur och vårt varumärke samt ytterligare tydliggöra vår strategi, identitet och position på marknaden, säger Emma Berglund i ett pressmeddelande.

Johannes Ericson går alltså tillbaka till sin gamla roll som partner i tvistlösningsavdelningen. Till Realtid säger han att han inte har några som helst planer på att lämna firman.

– Det finns ingen annan firma jag skulle vilja vara partner i. Vi har byggt upp en fantastisk plattform och att lämna längs vägen vore otänkbart. Jag vill vara med och se hur långt vi kan nå, säger Johannes Ericson.

Däremot lovar han sin efterträdare att ta en tillbakadragen roll.

– Jag tror att det är väldigt viktigt för en avgående MP att inte lägga sig i den nya MP:s roll på något sätt. Stå till förfogande ja, men inta en tillbakadragen roll. Det ska inte föreligga någon osäkerhet om vem som är vd på firman, säger han. 

Emma Berglund tillträder som Managing Partner den 1 juli 2018. Till dess jobbar Johannes Ericson kvar med full styrka, “ända in i kaklet”, lovar han. 

Platsannonser