Bank

Ny ledning på Handelsbanken

Handelsbanken har idag bildat en ny koncernledning med bland annat ny vd, Carina Åkerström, och ny finanschef, Rolf Marquart.

Uppdaterad 2019-04-04
Publicerad 2019-04-04

Handelsbanken har på torsdagen bildat en ny koncernledning bestående av sju personer och två adjungerade personer från den 16 april, enligt ett pressmeddelande.

Den nya koncernledningen innebär att den nuvarande strukturen "Senior Management" upphör. Koncernledningen minskar därmed kraftigt, den har tidigare innehållit drygt 30 personer. Regionbankschefer och chefer för bankens hemmamarknader kommer dock fortsatt vara direktrapporterande till Handelsbankens nya vd Carina Åkerström. 

"För att säkerställa de koncernövergripande kontrollfunktionernas integritet och fulla oberoende, kommer Pål Bergström, Chief Compliance Officer (chef Group Compliance), Maria Hedin, Chief Risk Officer (chef för den oberoende riskkontrollen) och Tord Jonerot, Chief Audit Executive (chef för internrevisionen) inte ingå i koncernledningen, utan istället rapportera direkt till vd och styrelse i enlighet med nu gällande rutiner, regler och riktlinjer", skriver Handelsbanken.

Den nya koncernledningen ser ut som följer:
Carina Åkerström, vd och koncernchef.
Rolf Marquart, cfo. Rolf Marquart är också idag bankens cfo.
Per Beckman, cco (kreditchef). Per Beckman är också idag bankens kreditchef.
Dan Lindwall, chef Handelsbanken Capital Markets. Dan Lindwall är också idag chef för Handelsbanken Capital Markets.
Martin Wasteson, clo (chefsjurist). Martin Wasteson är också idag bankens chefsjurist.
Magnus Ericson, hr. Magnus Ericson blir tillförordnad HR-chef, han arbetar idag som chef för Handelsbanken i norra Sverige. Magnus Ericson ersätter Stina Petersson, som lämnar sin befattning.
Juha Rantamaa, cio (IT och infrastruktur). Juha Rantamaa blir tillförordnad CIO, han arbetar idag som chef för IT, drift och utveckling. Juha Rantamaa ersätter Joakim Jansson, som lämnar sin befattning.

Adjungerade till koncernledningen är:
Katarina Ljungqvist, chef Affärsutveckling i Sverige. Katarina Ljungqvist arbetar idag som chef för Handelsbanken i västra Sverige.
Michael Green, chef Handelsbanken i Stockholm. Michael Green arbetar idag som chef för Handelsbanken i Tyskland.

Utanför koncernledningen nämns att Maria Nordin Wessman, som i nuläget arbetar på Centrala Informationsavdelningen, tillförordnas som chef för Information och Hållbarhetsfrågor. Hon ersätter Elisabet Jamal Bergström som lämnar sin befattning. 

Under torsdagsförmiddagen håller Handelsbankens nya vd Carina Åkerström en sedan tidigare planerad presentation för media och bankanalytiker.

Platsannonser