Morgan Johansson. Foto: TT
Foto: TT
Juridik

Ny lag om företagsrekonstruktion – skärpta krav på rekonstruktörer

Rekonstruktionsutredningen har överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Publicerad 2021-03-03

Utredningens förslag innebär att rekonstruktionsåtgärder bättre ska kunna anpassas efter det enskilda företagets behov vilket i förlängningen kan leda till att färre företag tvingas till konkurs. Det framgår av ett pressmeddelande från Justitiedepartementet.

Den största nyheten i den nya lagen är att inte den ekonomiska uppgörelsen – ackordet – utan även övriga åtgärder som behövs för att komma till rätta med ett före­tags ekonomiska problem ska kunna fastställas i en rekonstruktions­plan och på sätt ges bindande verkan.

Utredningsgruppen vill dessutom att det ska införas ett snabbare, enklare och billigare förfarande, offentlig skulduppgörelse, för företag som inte är i behov av några andra åtgärder än en skulduppgörelse för att få sin verksamhet lönsam igen.

Utredningen föreslår bland annat följande:

  • En nationell rådgivningstjänst för företag i kris.
  • Nya regler om gäldenärens rådighet och avtal under en företagsrekonstruktion.
  • Skärpta krav på rekonstruktörer och en ny tillsynsmyndighet.
  • Färre domstolar som handlägger företagsrekonstruktioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

 

Platsannonser