Fonder

Ny fond från Öhman Fonder

Öhman Fonder lanserar en ny fond med inriktning mot globala småbolag. 

Publicerad 2019-12-10

I dag lanserar Öhman Fonder en ny fond, Öhman Global Småbolag Hållbar, med inriktning mot ”några av världens mest intressanta småbolag”. Motiveringen är att små bolag över tid har utvecklats betydligt bättre än stora bolag, menar Öhman Fonder. 

Ylva
Häggström

”Det är en logisk utveckling som bygger på att små bolag ofta växer snabbare än stora, då de är mer snabbfotade, flexibla organisationer som oftast driver mer renodlade affärsverksamheter”.

Fonden förvaltas enligt samma principer och av samma förvaltningsteam som Öhman Global Hållbar, med den skillnaden att endast bolag med ett marknadsvärde understigande fem miljarder dollar är föremål för investering.

Investeringar planeras på såväl utvecklade marknader som på tillväxtmarknader och fonden kommer även vara exponerad över flera olika sektorer och branscher för att uppnå en sund riskspridning.

– Vår nya småbolagsfond är verkligen global på riktigt och investerar över i princip alla sektorer i både utvecklade ekonomier och på tillväxtmarknader, säger Ylwa Häggström, fondförvaltare Öhman Fonder och fortsätter:

– Mindre bolag är ofta mer koncentrerade i sin verksamhetsinriktning, vilket gör att våra tematiska idéer får större genomslag. Småbolag är även intressanta för att de ofta är mindre bevakade av analytikerkåren.

Hon pekar på att småbolag ofta "flyger under radarn" då dessa inte har samma analytikertäckning. Detta gör att det mer frekvent kan uppstå felprissättningar i aktier, när marknaden inte riktigt har uppmärksammat bolagets potential, menar Ylwa Häggström.

Fonden kommer följa samma strikta hållbarhetskriterier som övriga fonder i Öhman Fonders utbud. Fonden investerar på såväl utvecklade marknader som på tillväxtmarknader. Den kommer även vara exponerad över många olika sektorer och branscher för att uppnå riskspridning.

Platsannonser